Plac Powstańców Warszawy – kolejny krok

W imieniu Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach projektowych charrette poświęconych partycypacyjnemu wypracowaniu docelowej koncepcji zagospodarowania placu Powstańców Warszawy.

Warsztaty charrette pt. „Plac Powstańców Warszawy – kolejny krok” odbędą się w dniach 2-8 grudnia 2017 r. w siedzibie BAiPP przy ul. Marszałkowskiej 77/79 (na parterze) i prowadzone będą przez pracownię MAU Mycielski Architecture & Urbanism oraz Mediatorzy.pl.

Plac Powstańców Warszawy to ważna przestrzeń naszego miasta. Znajduje się on w granicach projektu planu miejscowego okolic tzw. Ściany Wschodniej, który jest w trakcie opracowywania. Ze względu na lokalizację placu i jego należy pamiętać o ochronie dóbr kultury, powiązaniach komunikacyjnych i przestrzennych z Placem Małachowskiego i tzw. Placem Pięciu Rogów czy roli zieleni. Jednym z istotnych zagadnień jest zapowiadana przez Narodowy Bank Polski przebudowa siedziby.

Udział w warsztatach jest otwarty i nie wymaga zapisów. Szczegółowe informacje dostępne na konsultacje.um.warszawa.pl

facebook share