9. Forum Informed Cities

Termin: 26 – 27 – 28 października 2021 r.
Formuła: Online

W jaki sposób dziedzictwo kulturowe i elektromobilność mogą być wspólnym tematem konferencji?
Co łączy te pozornie bardzo różne obszary i jak będą kształtować nasze miasta w przyszłości?
W ramach serii interaktywnych sesji zbadamy, w jaki sposób te tematy łączą się ze sobą i jak rozwiązywanie problemów lub konkretne procesy mogą być traktowane inaczej. Tematyka poruszana podczas wspólnych sesji sprawdzi jak eksperci z różnych dziedzin reagują na te same bariery administracyjne? Jak wchodzą w interakcje z grupami interesu i opinią publiczną? Jak podchodzimy do nowej technologii? Czy widzimy podobieństwa czy różnice we wzorcach?
Ponadto uczestnicy będą mogli poznać szczegółowo zagadnienia dziedzictwa kulturowego i mobilności elektrycznej podczas specjalnej sesji.

Trzydniowy program konferencji obejmuje łącznie 13 interaktywnych sesji z udziałem ponad 50 prelegentów, w tym urzędników Komisji Europejskiej, lokalnych przedstawicieli z innowacyjnych miast pilotażowych; partnerów technologicznych oraz przedstawicieli uniwersytetów.

Ramy teoretyczne i praktyczne podejścia zostaną zaprezentowane poprzez flagowe interwencje, inspirujące historie zmian i wnioski wyciągnięte w całej Europie, od Aten po Newcastle, od Porto po Lwów i nie tylko.

Najważniejszymi punktami tej wirtualnej podróży są sesje, podzielone na Heritage Boulevard, Mobility Avenue i Urban Crossroads:

  • Nowy europejski Bauhaus: Jak możemy zaadaptować i ponownie wykorzystać nasze dziedzictwo kulturowe, aby stworzyć piękniejsze, bardziej zrównoważone i integracyjne przestrzenie życiowe?
  • Europejski Rok Kolei: W jaki sposób przestarzałą infrastrukturę kolejową można przekształcić w kreatywne ośrodki, miejsca kultury i ekologiczne wzorce?
  • Dostępność dziedzictwa kulturowego: W jaki sposób mobilność elektryczna wpływa lub ulepsza miejsca dziedzictwa i jak możemy zapewnić dostęp do kultury poza fizycznymi, technologicznymi i społecznymi barierami?
  • Ponowne przemyślenie źródeł energii dla mobilności elektrycznej: Jak planiści i architekci transportu powinni uporać się z budynkami i mobilnością, które są nierozerwalnie powiązane w napędzaniu przyszłości naszego transportu?
  • Wykorzystywanie danych do wspierania zrównoważonej mobilności: co kieruje decyzjami – dyktuje pasja polityczna czy dyktatura oparta na danych? W jaki sposób planiści mogą wykorzystać te dowody, aby osiągnąć długotrwałą zmianę?
  • Ponowne zbadanie lokalnych doświadczeń: W jaki sposób oddolne inicjatywy wykorzystujące dziedzictwo, aby pomóc lokalnym społecznościom przezwyciężyć pandemię?

Tegoroczne Informed Cities Forum daje szansę nie tylko zastanowienia się nad sposobem, w jaki fizycznie poruszamy się w naszych społecznościach, ale także wyobrażenia sobie, jak iść naprzód z kulturowymi i technologicznymi przejściami w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Konferencja odbędzie się w formule on line i jest bezpłatna. Formularz rejestracyjny
Program imprezy oraz wszelkie informacje dostępne są na stronie www Konferencji.

Inicjatywa Informed Cities, która prowadzi badania na rzecz lokalnego zrównoważonego rozwoju, jest europejską inicjatywą kierowaną przez ICLEI, globalną sieć ponad 2500 samorządów lokalnych i regionalnych zaangażowanych w zrównoważony rozwój obszarów miejskich. Inicjatywa ma na celu wypełnienie luki między badaniami naukowymi, kształtowaniem polityki i działaniami w zakresie zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym i na poziomie lokalnym. Informed Cities Forum (ICF) to impreza umożliwiająca praktykom miejskim poznanie współczesności i wspólne planowanie przyszłości w najbardziej niezwykłych przestrzeniach, offline i online.

facebook share