Dyskusja pokonkursowa i wystawa nagrodzonych prac konkursu “Bulwary”

Zapraszamy do udziału w dyskusji pokonkursowej, która odbędzie się w piątek 22.09.2017 o godzinie 15.00 w siedzibie Oddziału Warszawskiego SARP przy ul. Foksal 2 /Sala Lustrzana/

Wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych czynna będzie 22.09.2017  do godziny 18.00

Więcej informacji o konkursie >>>

WYNIKI ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ FRAGMENTU BULWARÓW WIŚLANYCH

Zatwierdzoną przez Kierownika Zamawiającego w dniu 18 września 2017 r.  decyzją obecnych na posiedzeniu w dniu 14 września 2017 r. członków Sądu Konkursowego, po dwudniowych obradach i dokładnej analizie poszczególnych prac konkursowych w kontekście wymagań Zmawiającego oraz istotnych postanowień Regulaminu konkursu, w tym kryteriów oceny prac konkursowych,  rozstrzygnięto konkurs jak następuje:

 • I NAGRODĘ
  w wysokości 80 000 zł netto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej otrzymuje praca konkursowa numer 011786
  uczestnika WXCA Sp. z o.o.

Skład zespołu autorskiego:
WXCA: Szczepan Wroński, Małgorzata Dembowska, Krzysztof Moskała, Paweł Wolanin, Aleksandra Adamczyk
Architekt krajobrazu: Krzysztof Herman

 • III NAGRODĘ RÓWNORZĘDNĄ
  w wysokości 50 000 zł netto otrzymuje praca konkursowa numer 135531
  uczestnika 
  GRAPH 31 MAŁUJ JOANNA

Skład zespołu autorskiego: Joanna Małuj, Filip Kurasz, Jakub Figel

 • III NAGRODĘ RÓWNORZĘDNĄ
  w wysokości 50 000 zł netto otrzymuje praca konkursowa numer 220613
  uczestnika 
  Riegler Riewe Architekci sp. z o.o.

Skład zespołu autorskiego:
Riegler Riewe Architekci sp. z o.o.:
Prof. Arch. Dipl.-Ing. Florian Riegler, Prof. Arch. Dipl.-Ing. Roger Riewe
Współpraca: Arch. Dipl.-Ing. Mikołaj Szubert-Tecl, mgr inż. Paulina Kostyra-Dzierżęga, mgr inż. Ignacy Hołowiński, mgr inż. Marta Hirsz, stud. Kuba Kopecki, stud. Helena Szewiola, stud. Szymon Zdziebko, stud. Mateusz Życiński

 • WYRÓŻNIENIE
  w wysokości 35 000 zł netto otrzymuje praca konkursowa numer 330724
  uczestników: Mateusz Piwowarski, Magdalena Błeszyńska, Małgorzata Kasińska, Jarosław Ostrowski, Marta Wieczorek

Skład zespołu autorskiego:
Mateusz Piwowarski, Magdalena Błeszyńska, Małgorzata Kasińska, Jarosław Ostrowski, Marta Wieczorek
Współpraca: Mateusz Rymar, Marcin Lubecki, Wojciech Radwański, Marlena Zadros

 • WYRÓŻNIENIE
  w wysokości 35 000 zł netto otrzymuje praca konkursowa numer 746396
  uczestników: 
  Zuzanna Szpocińska, Tomasz Marciniewicz, Jerzy Grochulski

Skład zespołu autorskiegoZuzanna Szpocińska, Tomasz Marciniewicz, Jerzy Grochulski, Karolina Kayzer

Wyróżnienia honorowe dla opracowań studialnych Etapu I Konkursu

 • WYRÓŻNIENIE HONOROWE
  otrzymuje praca konkursowa numer 771413

Opracowanie studialne uczestników: Tomasz Birezowski, Tomasz Andrzej Burno, Jacek Damięcki, Mirosław Falkowski, PROINWESTYCJA Katarzyna Łowicka, Zygmunt Użdalewicz, Izabela Dymitryszyn

Skład zespołu autorskiego:

Tomasz Birezowski, Tomasz Andrzej Burno, Jacek Damięcki, Mirosław Falkowski, PROINWESTYCJA Katarzyna Łowicka, Zygmunt Użdalewicz, Krzysztof Bochniak, Izabela Dymitryszyn

 • WYRÓŻNIENIE HONOROWE
  otrzymuje praca konkursowa numer 273647

Opracowanie studialne uczestnika Piotr Bujnowski – Architekt

Skład zespołu autorskiego:
arch. Piotr Bujnowski, arch. Julian Kleinrok, arch. Małgorzata Dębowska, arch. Martyna Rowicka, arch. Maciej Koczocik, arch. Krzysztof Makowski, arch. Karina Jędrak

pełen werdykt >>>

prezentacja prac nagrodzonych i wyróżnionych >>>

facebook share