Najlepszy architektoniczny DYPLOM ROKU OW SARP 2017

Podczas trwającego tygodnia z Architekturą 2017 organizowanego przez Oddział Warszawski SARP odbyła się uroczystość wręczenia nagród w konkursie na najlepszy inżynierski i magisterski architektoniczny DYPLOM ROKU OW SARP 2017

Komisja po zapoznaniu się z nominowanymi magisterskimi pracami dyplomowymi nagrodziła pracę dyplomową:

“Zagospodarowanie funkcjonalno – przestrzenne rejonu Osi Saskiej w Warszawie. Dziedzictwo kulturowe w kontekście potrzeb i wymagań współczesnego miasta.”

DYPLOMANT  –  mgr inż. arch. Krzysztof Moskała
PROMOTORZY –  prof.  dr hab. inż. arch. Danuta Kłosek Kozłowska
–  dr inż. arch. Ewa Pachowska

Nagrodę przyznano za odwagę zmierzenia się z tematem urbanistyki centrum Warszawy, i to w skali nadzwyczaj rzadko podejmowanej.
Jury doceniło ambicję kompleksowego przekształcenia i przywrócenia przestrzeni publicznych wokół Osi Saskiej oraz próbę uzupełnienia i powiązania elementów tkanki miejskiej narastających przez kilkaset lat.
Praca urzeka estetyką podania, a śmiałość rozwiązań stanowi znakomity przyczynek do dyskusji na temat kształtu śródmieścia stolicy.

Komisja przyznała także dwa równorzędne wyróżnienia:

Odnowa ciała i ducha – współczesny gimnazjon.

DYPLOMANT  –  mgr inż. arch. Maciej Koczocik
PROMOTOR  –  prof. dr hab. inż. arch. Konrad Kucza-Kuczyński

oraz:
Studium kompozycji architektonicznej. Sanatorium w Nałęczowie.

DYPLOMANT  –  mgr inż. arch. Dominik Wroński
PROMOTOR  –  mgr inż. arch. Maciej Miłobędzki

 

W kategorii inżynierskich prac dyplomowych obronionych na Wydziale Architektury PW w roku 2016 nagrodzono pracę dyplomową:

“Centralna doświadczalna stacja jedwabnicza”

DYPLOMANTKA –  inż. arch. Marta  Żak
PROMOTOR – dr hab. inż. arch. Jan Słyk, prof. PW

Nagrodę przyznano za oryginalność podjętego tematu, staranną analizę kontekstową oraz zaproponowaną formę przestrzenną założenia.
Na uwagę zasługują atrakcyjne i nieszablonowe rozwiązania zarówno w odniesieniu do architektury budynków, autorskiego detalu jak i zagospodarowania terenu.
Należy również podkreślić znaczenie zaproponowanego kompleksu jako elementu określającego tożsamość lokalną miasta Milanówka.
Komisja przyznała ponadto dwa równorzędne wyróżnienia:

Dom Kultury Islamu.

DYPLOMANTKA –  inż. arch. Aneta Matuszewska
PROMOTOR – mgr inż. arch. Jakub Wacławek

oraz:
Hostel Olejna w Lublinie.

DYPLOMANT –  inż. arch. Tomasz Szmerdt
PROMOTOR – dr  inż. arch. Karolina Tulkowska-Słyk

facebook share