6. Baku International Architecture Award

Związek Architektów Azerbejdżanu ogłosił Szóstą Edycję Baku International Architecture Award, która jest wspierana przez Międzynarodową Unię Architektów (UIA).
Nagroda przyznawana jest co dwa lata przez Ministerstwo Kultury Republiki Azerbejdżanu i Związek Architektów Azerbejdżanu i jest znaczącym wydarzeniem dla środowiska architektów na całym świecie.
Głównym celem konkursu jest poszukiwanie nowych pomysłów na: opracowywanie i wdrażanie projektów urbanistycznych i architektonicznych, doskonalsze projektowanie budynków i budowli, poszukiwanie rozwiązań kompozycyjnych, kubaturowych i przestrzennych a także wdrażanie praktycznych pomysłów w celu osiągnięcia maksymalnej różnorodności.

Zgłoszenia przyjmowane są w następujących kategoriach:

  • Najlepiej zrealizowany projekt architektury publicznej;
  • Najlepiej zrealizowany projekt architektury mieszkaniowej;
  • Najlepiej zrealizowane wnętrza;
  • Najlepszy niezrealizowany projekt;
  • Najlepiej zrealizowany projekt w dziedzinie architektury krajobrazu;
  • Najlepiej zrealizowany projekt w zakresie renowacji i odbudowy obiektów zabytkowych;
  • Najlepsza publikacja z dziedziny architektury.

W konkursie mogą brać udział architekci posiadający kwalifikacje do wykonywania zawodu architekta w kraju zamieszkania. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden projekt w każdej kategorii. Udział jest bezpłatny.

Podobnie jak w latach ubiegłych, w skład Jury wchodzą uznani architekci rekomendowani przez UIA.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 1 września 2023 r.

Więcej informacji o nagrodzie można znaleźć na stronie www Union of Architects of Azerbaijan
Informacje można również znaleźć na stronie www UIA.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o przesyłanie ich na adres Komitetu Organizacyjnego podany w Warunkach Konkursu ua.azerbaijan@gmail.com.

W imieniu organizatorów zapraszamy.

facebook share