„Warszawa. Miasto w poszukiwaniu tożsamości”

Instytut Stefana Starzyńskiego, oddział Muzeum Powstania Warszawskiego zaprasza na cykl wykładów prowadzonych przez dr. inż. arch. Krzysztofa Domaradzkiego: „Warszawa. Miasto w poszukiwaniu tożsamości”.

Wykłady poświęcone są zagadnieniu urbanistyki i jej znaczenia w określaniu tożsamości miasta. Zaprezentowane zostaną metody i wytyczne jakimi posługują się urbaniści pracujący nad danym projektem. W ramach wykładu zobaczyć będzie można również zbiór najważniejszych realizacji w urbanistyce Warszawy z przełomu XX i XXI w.


W październiku odbędą się dwa wykłady:
23.10 – „Urbanistyka, a tożsamość miasta” (godz. 18.30, Audytorium Jana Nowaka-Jeziorańskiego)
30.10 – „Projekty i realizacje urbanistyczne po 1989 r.” (godz. 18.30, Audytorium Jana Nowaka-Jeziorańskiego)

Wykłady są zwiastunem drugiej części projektu, którą stanowić będzie wydanie w przyszłym roku przez Muzeum Powstania Warszawskiego książki Krzysztofa Domaradzkiego „Tożsamość Warszawy”. W swej publikacji autor stara się przedstawić czytelnikom proces powstawania projektu urbanistycznego wraz ze studium historycznym i socjologicznym oraz to, jak konkretne rozwiązania urbanistów wpływają na funkcjonowanie nowoczesnego miasta.

Krzysztof Domaradzki – architekt i urbanista. Autor zrealizowanych koncepcji przebudowy ulic Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście w Warszawie. Współautor wielu planów zagospodarowania przestrzennego w Warszawie i projektów osiedli w miejscowościach podwarszawskich. Adiunkt w Pracowni Urbanistyki Stosowanej Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.

facebook share