Konkurs dwuetapowy, studialno – realizacyjny na projekt koncepcyjny budynku Sali Koncertowej wraz z zagospodarowaniem Placu Nowy Rynek w Płocku

Gmina-Miasto Płock wraz z Oddziałem Warszawskim SARP zapraszają do udziału w Dwuetapowym, studialno – realizacyjnym konkursie na projekt koncepcyjny budynku Sali Koncertowej wraz z zagospodarowaniem Placu Nowy Rynek w Płocku.

Celem Konkursu jest wybór najlepszego rozwiązania pod względem urbanistycznym, architektonicznym, funkcjonalnym oraz akustycznym dla budynku Sali koncertowej wraz zagospodarowaniem placu Nowy Rynek w Płocku.
Przyszły budynek oraz plac powinny stanowić dopełniającą się całość, tworzyć oryginalny i rozpoznawalny landmark, być wizytówką i sercem miasta.
Zadaniem Uczestników konkursu jest również znalezienie właściwych relacji pomiędzy przestrzenią placu z budynkiem Sali koncertowej a terenami przyległymi, zarówno pod względem funkcjonalnym jak i przestrzennym.
Praca konkursowa powinna uwzględniać w szczególności lokalny i ponadlokalny wymiar placu Nowy Rynek jako atrakcyjnego miejsca dla różnorodnych form aktywności: od zwykłego przechodzenia przez plac, przez indywidualne spędzanie czasu, aż po imprezy masowe.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie należy składać w formie pisemnej do 15 lipca 2019r. do godz. 15.00 na adres Oddziału Warszawskiego SARP.
Informacje na stronie konkursu: https://konkurs-plock.sarp.warszawa.pl

facebook share