POŻEGNANIE

Z wielkim bólem przyjęliśmy wiadomość,
że 26 maja br. zmarł nagle w wieku 48 lat

architekt Marcin Jeziorski

członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP, absolwent Wydziału Architektury

Politechniki Warszawskiej oraz podyplomowych studiów w zakresie konserwacji zabytków na Wydziale Sztuk Pięknych w Toruniu

autor i współautor wielu projektów m.in.: kompleksu Holland Park przy ul. Książęcej w Warszawie, przebudowy siedziby NSA przy ul. Jasnej w Warszawie,
modernizacji willi Narutowicza na siedzibę Instytutu L. Wałęsy przy ul. Parkowej w Warszawie.

Laureat konkursów architektonicznych m.in. ambasada Malezji w Warszawie – 1 nagroda.

Odszedł u szczytu możliwości twórczych.

Rodzinie i Bliskim składamy najgłębsze wyrazy współczucia.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 4 czerwca br. o godzinie 14 w kościele pw. Karola

Boromeuszka przy ul. Powązkowskiej 14 w Warszawie, po czym nastąpi odprowadzenie do

grobu rodzinnego kw. 281

facebook share