Oś Stanisławowska

OS_STANISLAWOWSKA_logo_sarp_1500x600px_WEB

Warsztaty eksperckie – Zagospodarowanie Osi Stanisławowskiej w rejonie Portu Czerniakowskiego

W pierwszej połowie 2015 roku Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich na zlecenie Zarządu Mienia m. st. Warszawy zorganizował warsztaty eksperckie na temat zagospodarowania Osi Stanisławowskiej w rejonie Portu Czerniakowskiego w Warszawie.

Na bazie prac warsztatowych, w maju 2015 roku OW SARP wydał publikację: „Rekomendacje dotyczące zagospodarowania Osi Stanisławowskiej w rejonie Portu Czerniakowskiego”. Publikacja została wydane w dwóch wersjach:

  • w wersji drukowanej broszury (przekazanej Zarządowi Mienia)
  • w wersji elektronicznej (rozszerzonej), dostępnej na tej stronie OW SARP [pobierz publikację]

Celem warsztatów było wypracowanie zbioru rekomendacji dotyczących możliwego przyszłego zagospodarowania istotnego fragmentu przestrzeni publicznej Warszawy – miejsca, w którym Oś Stanisławowska przechodzi przez obszar Portu Czerniakowskiego.

Nad rekomendacjami pracował zespół ekspertów w składzie: arch. Tomasz Majda – TUP, arch. Maciej Miłobędzki  – OW SARP, arch. Tomasz Olszewski, arch. Dorota Sawicka – OW SARP, OW TUP, arch. Dariusz Śmiechowski – OW SARP, inż. Zygmunt Użdalewicz, arch. kraj. Patryk Zaręba oraz arch. kraj. Katarzyna Łowicka – koordynatorka warsztatu – OW SARP.

Działania warsztatowe koncentrowały się m.in. na: określeniu potencjału miejsca, diagnozie problemów, znalezieniu wstępnych wariantowych propozycji rozwiązań oraz wypracowaniu na ich podstawie spójnych zaleceń i uwag do dalszych faz prac planistycznych i projektowych, które będą stanowić istotny element strategii przekształceń i rozwoju tego miejsca. Warsztaty były elementem publicznej dyskusji na temat planów zagospodarowania wschodniej części założenia Osi Stanisławowskiej.

W ramach warsztatu odbyło się 6 sesji warsztatowych, z tego jedna otwarta dla wszystkich zainteresowanych.