Kondratowicza

19 sierpnia 2016r. ukazał się nowy tytuł w serii wydawniczej Warsztaty OW SARP: “ULICA KONDRATOWICZA – w poszukiwaniu centrum współczesnego Bródna.”

Publikacja jest podsumowaniem warsztatów urbanistyczno-architektonicznych dotyczących opracowania koncepcji przestrzennego zagospodarowania rejonu ulicy Kondratowicza w kontekście planowanego odcinka II linii metra.

Do pobrania: ULICA KONDRATOWICZA – w poszukiwaniu centrum współczesnego Bródna.pdf


17 grudnia 2015 r. rozpoczął się nabór na warsztaty urbanistyczno-architektoniczne dotyczące opracowania koncepcji przestrzennego zagospodarowania rejonu ulicy Kondratowicza w kontekście planowanego odcinka II linii metra, przygotowane przez Oddział Warszawski SARP na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawy.

1_KONDRATOWICZA-zdjęcie-wydarzenie-FB

Cel Warsztatów

Celem warsztatów jest opracowanie koncepcji współczesnego centrum Bródna między stacjami II linii metra: Kondratowicza i Bródno. Szczegółowe informacje dot. zakresu opracowania znajdują się w załączniku nr 3 do Regulaminu.

Formuła Warsztatów

Warsztaty są dwuetapowe. W pierwszym etapie prowadzony jest nabór Uczestników na podstawie jawnych zgłoszeń. Ocenie podlegać będzie zgłoszony opis pomysłu obejmujący wskazane poniżej elementy:

 1. kompozycja przestrzeni publicznej w obszarze objętym opracowaniem wraz z proponowanymi powiązaniami z przestrzenią publiczną w najbliższym otoczeniu,
 2. założenia programowe proponowanego rozwiązania przestrzennego,
 3. wskazanie potencjalnych grup beneficjentów,
 4. propozycja rozwiązań komunikacyjnych w oparciu o wytyczne warsztatowe,
 5. podstawowa kompozycja terenu oraz proponowany obszar jego powiązań z założeniami sąsiadującymi, opracowane w formie graficznej na załączniku nr 1 do Regulaminu.

Na podstawie zgłoszeń wyłonionych zostanie 5 Uczestników (zespołów projektowych), których zadaniem w II etapie będzie opracowanie proponowanych w I etapie rozwiązań. Warsztatom będą towarzyszyły spotkania z mieszkańcami i użytkownikami obszaru opracowania.

Organizator zaprasza do składania zgłoszeń Uczestników spełniających wymagania określone w Regulaminie. Uczestnicy niespełniający tych wymagań podlegają wykluczeniu.

Jury

Oceny zgłoszeń dokona Jury w składzie:

 1. Paweł Detko (architekt, OW SARP),
 2. Marlena Happach (architekt, OW SARP),
 3. Wojciech Kotecki (architekt, OW SARP),
 4. Marek Mikos (p.o. dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy),
 5. Janina Trepczyńska Grynberg (architekt, OW SARP),
 6. Zygmunt Użdalewicz (inżynier komunikacji, SITK).

Harmonogram

etap I

–    Ogłoszenie warsztatów – 17 grudnia 2015 r.
–    Nadsyłanie pytań dotyczących regulaminu i I etapu Warsztatów – do 29 grudnia 2015 r.
–    Udzielanie odpowiedzi na pytania – do 5 stycznia 2016 r.
–    Nabór zgłoszeń (wyłącznie drogą mailową) – do 11 stycznia 2016 r. godz. 15.00
–    Ogłoszenie wybranych 5 Uczestników – 15 stycznia 2016 r.

etap II

Spotkania i warsztaty – zgodnie z Regulaminem w terminie wskazanym przez Organizatora.

Facebook event: facebook.com

Do pobrania:

REGULAMIN [pobierz]
zał. nr 1 zakres opracowania [pobierz]
zał. nr 2 formularz zgłoszeniowy [pobierz]
zał. nr 3 materiały warsztatowe do etapu I [pobierz]

 


Odpowiedzi na pytania dotyczące regulaminu i I etapu Warsztatów

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na pytania zgłoszone na profilu w serwisie Facebook oraz przesłane mailem po upływie terminu wskazanego w Regulaminie warsztatów.

Pytanie 1. Jak te warsztaty mają się do realizacji lokalnego centrum? I w którym momencie będzie możliwy udział „zwykłych” mieszkańców, bo formuła warsztatów jest dość ograniczająca – w zespołach musi być min. 1 architekt.

Warsztaty, które będą prowadzone do końca marca, dotyczą większego obszaru. Zakończą się opracowaniem pięciu koncepcji zagospodarowania tego terenu. Będzie to kontekst dla projektu z grupy Centra Lokalne, który powinien ruszyć zaraz po zamknięciu tego, co teraz robimy. To są oddzielne działania, ale w obu uczestniczy Oddział Warszawski SARP.

W tym momencie rekrutujemy zespoły projektowe, które będą opracowywały wspomniane koncepcje. Są to warsztaty urbanistyczno-architektoniczne, dlatego w zespole musi być co najmniej jeden projektant i jeden absolwent kierunku humanistycznego ze wskazanej w regulaminie grupy. Jednak to jest wyłącznie wymaganie minimum, więc liczymy, że do architektów dołączą m.in. socjolodzy lub psycholodzy. Zapraszamy bardzo serdecznie do zgłoszenia się!

Pięć zespołów, które wybierze jury, będzie spotykało się z mieszkańcami i użytkownikami obszaru opracowania, o czym będzie jeszcze informowało Centrum Komunikacji Spolecznej. Oto harmonogram:
– pierwsze warsztaty – 23 stycznia 2016 r., godz. 11:00,
– drugie warsztaty – 26 stycznia 2016 r., godz. 17:30,
– spotkanie z udziałem ekspertów i projektantów, przegląd prac – 16 lutego 2016 r., godz. 17:30,
– finalna prezentacja koncepcji – 15 marca 2016 r., godz. 17:00.

Te terminy mogą jeszcze ulec drobnym zmianom.

Pytanie 2. II etap ma ściśle określony zakres fizycznej objętości części opisowej projektu tj. max. 18 tyś znaków. Z kolei nie wprowadzono takiego ograniczenia dla I etapu. Czy to oznacza, że można nadsyłać nieograniczone
ilości tekstu?

Regulamin nie wprowadza ograniczeń w zakresie objętości, lecz zawartości. Proszę jednak zwrócić uwagę, że ma to być strategia działania, a nie gotowa koncepcja (zadanie z II etapu).

Pytanie 3. Gdzie planowane są spotkania z mieszkańcami?

Spotkania będą prawdopodobnie w siedzibie Urzędu Dzielnicy Targówek. Będziemy jeszcze o nich szczegółowo informować.

Pytanie 4. Przy dokumentach do zgłoszenia należy podać dorobek i doświadczenie zawodowe. Ma to być po 5 projektów od każdego uczestnika, czy 5 projektów łącznie?

Po 5 projektów każdego uczestnika.

Pytanie 5. Czy udział w innych warsztatach prowadzonych przez OW SARP nas na wstępie nie dyskwalifikuje?

Nie dyskwalifikuje. Proszę wziąć jednak pod uwagę zobowiązania wynikające z regulaminu konkursu, czyli wymóg obecności na spotkaniach warsztatowych.

Pytanie 6. W zgłoszonym składzie osobowym musi znaleźć się osoba, która ukończyła studia magisterskie w jednej spośród dziedzin: socjologia, psychologia, antropologia, kulturoznawstwo, ekonomia, zarządzanie lub z
dziedzin pokrewnych. Czy jest taka możliwość, aby była to osoba z ukończonymi studiami licencjackimi?

Nie ma takiej możliwości. Zależy nam na tym, żeby członkami zespołów warsztatowych były osoby posiadające szeroką wiedzę w jednej ze wskazanej dyscyplin. Nie stoi to oczywiście na przeszkodzenie rozbudowania grupy o absolwenta studiów licencjackich, jednak poza nim musicie Państwo zaangażować do współpracy osobę spełniającą wskazane kryterium.


Ogłoszenie o wynikach I etapu warsztatów – 15 stycznia 2016 r.

Do udziału w Warsztatach zgłosiło się 15 zespołów projektowych. Jury w składzie: Paweł Detko (architekt, OW SARP), Marlena Happach (architekt, OW SARP), Wojciech Kotecki (architekt, OW SARP), Marek Mikos (p.o. dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy), Janina Trepczyńska Grynberg (architekt, OW SARP) przeprowadziło ocenę złożonych zgłoszeń.

Zaproszenie do udziału w II etapie Warsztatów otrzymują następujące zespoły.

1. Program Następna Stacja Miasto – zespół w składzie: Zuzanna Smoczyńska, Michał Sikorski, Katarzyna Krokos, Marta Osowiecka, Magda Koźluk, Bartosz Siegieda.

2. Program Powiązanie Rozwiązaniem – Kondratowicza – zespół Inicjatywa Projektowa w składzie: Piotr Straszak, Adam Piotr Zając, Mikołaj Zdanowski.

3. Program Utopia Bródno – zespół w składzie: Klementyna Świeżewska, Maciej Czeredys, Tomasz Płachecki, Anna Chrościcka.

Po długich dyskusjach członków Jury również dwa kolejne zespoły.

4. Program Ulica Kondratowicza – Nowy Świat – zespół Nowy Świat w składzie: Rafał Bujnowski, Piotr Bujak, Marlena Dałek, Anna Tofiluk, Urszula Trzeciakowska.

5. Program Międzymetrze – zespół 22ARCHITEKCI w składzie: Wojciech Conder, Aleksander Drzewiecki, Maciej Kowalczyk, Karolina Stępkowska, Michał Tatjewski.

Pierwsze spotkanie odbędzie się we wtorek 19 stycznia 2016 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Dzielnicy Targówek. Zapraszamy wszystkie zespoły, które złożyły zgłoszenia w I etapie.


Spotkania warsztatowe: 

23 stycznia 2016 godz:11:00 – otwarte warsztaty z mieszkańcami poświęcone obecnemu zagospodarowaniu i funkcjonowaniu ul. Kondratowicza i jej otoczenia

26 stycznia 2016 godz: 17:30 – otwarte warsztaty z mieszkańcami o podobnym charakterze

16 lutego 2016 godz: 17:30 – otwarte spotkanie z mieszkańcami i członkami jury. Publiczny przegląd koncepcji zaproponowanych przez zespoły projektowe

15 marca 2016 godz: 17:00 – (termin może ulec przesunięciu) – otwarta, finalna prezentacja koncepcji przygotowanych przez zespoły projektowe

Wszystkie spotkania będą się odbywać w Urzędzie Dzielnicy Targówek


Informacja o terminach związanych z zamknięciem warsztatów:

– Przekazanie koncepcji – do 5 kwietnia 2016 r. godz. 15.00.
– Finalna prezentacja Koncepcji – 12 kwietnia 2016 r., godz. 17:00.

Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Dzielnicy Targówek.