Plac Grunwaldzki

PLAC GRUNWALDZKI-1

Warsztaty urbanistyczno-architektoniczne dotyczące zagospodarowania przestrzeni publicznej wokół Placu Grunwaldzkiego na Żoliborzu w Warszawie

16 kwietnia ruszają Warsztaty urbanistyczno-architektoniczne dotyczące zagospodarowania przestrzeni publicznej wokół Placu Grunwaldzkiego na Żoliborzu w Warszawie przygotowane przez Oddział Warszawski SARP na zlecenie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Celem Warsztatów jest uzyskanie różnorodnych propozycji programowych i przestrzennych zagospodarowania obszaru u zbiegu ulic Broniewskiego, Jana Pawła II i alei Wojska Polskiego, w granicach określonych w zał. graficznym ( dla czytelności przyjętej koncepcji można rozszerzyć zakres opracowania).

Warsztaty zorganizowane są w formie dwuetapowej. W pierwszym etapie prowadzony jest nabór Uczestników na podstawie jawnych zgłoszeń. Ocenie podlegać będzie zgłoszony opis pomysłu przestrzennego obejmujący wskazane poniżej elementy:

 1. Kompozycja przestrzeni publicznej w obszarze objętym opracowaniem wraz z proponowanymi powiązaniami z przestrzenią publiczną założeń sąsiednich
 2. Założenia programowe proponowanego rozwiązania przestrzennego
 3. Wskazanie potencjalnych grup użytkowników terenu opracowania
 4. Propozycja rozwiązań komunikacyjnych w oparciu o wytyczne warsztatowe
 5. Zaznaczenie w formie graficznej na dostarczonym załączniku (Załącznik nr 1 – ortofotomapa) podstawowej kompozycji terenu oraz proponowanego obszaru jego powiązań z założeniami sąsiadującymi.

Na podstawie zgłoszeń wyłonionych zostanie 5 Uczestników(zespołów projektowych), których zadaniem w drugim etapie warsztatów będzie opracowanie proponowanych w I etapie rozwiązań.

Organizator zaprasza do składania zgłoszeń Uczestników spełniających wymagania określone w Regulaminie. Uczestnicy niespełniający wymagań określonych w Regulaminie podlegają wykluczeniu.

 

Oceny zgłoszeń dokona Jury w składzie:

 1. Andrzej Brzeziński, komunikacja
 2. Marek Happach, architekt, OW SARP
 3. Dariusz Hyc, architekt OW SARP
 4. Piotr Sawicki, architekt, urbanista OW SARP
 5. Magdalena Wrzesień, architekt, urbanista, OW SARP
 6. Marek Mikos, architekt,p.o. dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
 7. Tomasz Pniewski, architekt, stanowisko ds. konkursów, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.

Moderatorem dyskusji podsumowującej II etap i doradcą Jury jest dr hab.inż.arch. Krzysztof Domaradzki, urbanista.

 

Do pobrania:

REGULAMIN

Załącznik 1 Ortofotomapa w formacie A4 dla I etapu
Załącznik 2 Formularz zgłoszeniowy
Załącznik 3 mapa terenu w skali 1:1000
Załącznik 4 Umowa

 

Na bazie prac warsztatowych, w czerwcu 2015 roku OW SARP wydał publikację podsumowującą wykonana pracę. Gotową publikację można oglądać  tu: [pobierz publikację]