Konkurs na Centrum Lokalne Skwer Orszy rozstrzygnięty!

5 grudnia poznaliśmy zwycięskie prace w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego “Orszy” w Warszawie. Sąd konkursowy za najlepszą uznał pracę przygotowaną przez Macieja Kaufmana, Marcina Maraszek, Justynę Dziedziejko, Magdalenę Wnęk i Huberta Trammera.

Do udziału w konkursie dopuszczonych zostało 24 uczestników, spośród których ostatecznie 10 złożyło prace konkursowe. Podczas ogłoszenia wyników w Nowym Teatrze Sędziowie konkursu zauważali, że prace reprezentowały relatywnie wyrównany poziom. W większości przedstawione koncepcje proponowały przekształcenie terenu Skweru S. Broniewskiego „Orszy” przy zachowaniu istniejącego drzewostanu, natomiast w przypadku fragmentu Parku Morskie Oko zmiany istniejącego zagospodarowania były ograniczone do minimum. W każdej z prac konkursowych można było jednak odnaleźć ciekawe i nadające jej indywidualny charakter elementy zagospodarowania, rozwiązania przestrzenne czy programowe. Zgodnie z intencją Organizatora Uczestnicy zaproponowali w pracach konkursowych ciekawe i często rozbudowane zasady uczestnictwa społeczności lokalnych w funkcjonowaniu oraz zarządzaniu Centrum Lokalnych „Orszy”.

I Nagroda – praca 101100 (numer pracy w konkursie 006)

Autorzy: Maciej Kaufman, Marcin Maraszek, Justyna Dziedziejko, Magdalena Wnęk, Hubert Trammer

Autorzy pracy zaproponowali spójny i interesujący sposób kształtowania obszaru opracowania, który sprzyja przestrzennej i funkcjonalnej integracji całości Centrum Lokalnego. Na szczególne uznanie zasługuje warsztat projektowy oraz umiejętność łączenia wysokiej jakości rozwiązań przestrzennych z przemyślanym i bogatym programem funkcjonalnym i społecznym. Proponowane kształtowanie skweru „Orszy” oraz parku przed Pałacem Szustra dokonane jest za pomocą prostych, ale dobrze przemyślanych środków, porządkujących przestrzeń i nadających jej miejski charakter bez utraty wartości terenu zieleni. Układ zróżnicowanych funkcji po stronie skweru Orszy zapewnia właściwe ramy do proponowanych funkcji i otwiera możliwości dalszego, w tym partycypacyjnego, kształtowania pasa przestrzeni wzdłuż Małej Puławskiej oraz w układzie dwóch pasów funkcjonalnych pomiędzy proponowanymi pawilonami. Interesujące i wartościowe jest zaproponowanie rozwiązań dla pasm zieleni obramowujących przestrzeń parku przed Pałacem Szustra po stronie północnej i południowej i zróżnicowanie tych przestrzeni – nadanie charakteru społecznego i bardziej reprezentacyjnego, spacerowego. O społecznych i integracyjnych funkcjach przestrzeni pomyślano holistycznie, kompleksowo, dedykując każdą proponowaną zmianę jej użytkownikom, począwszy od rozwiązań komunikacyjnych(przeniesienie przystanków, uspokojenie ruchu), architekturę pawilonów – zjeżdżalnie, punkty widokowe, taras, miejsca wspólnego spożywania posiłków, po proponowane szpalery grusz, otwarte, niewygrodzone place zabaw i inne aktywizujące lokalną społeczność zaplanowane miejsca spotkań. Autorzy pracy proponują tworzenie przez mieszkańców rabat sąsiedzkich, ogrodów społecznych, co ważne, także po stronie parku przy Pałacu Szustra. Proponują ciekawe scenariusze działań Centrum Lokalnego, m.in.: powstanie pawilonu społecznego, bazary, potańcówki, festyny, a zimą: lodowisko i wspólne Wigilie.

opis autorski >>>

plansze >>>

II Nagroda – praca 125853 (numer nadany w konkursie 001)

Autorzy: Justyna Biernacka, Robert Buciak, Barbara Drewiczewska, Maciej Drewiczewski, Joanna Erbel, Krzysztof Herman, Michał Kulesza, Karol Langie

Autorzy pracy zdecydowali o bardzo czystym, jednoznacznym geście, jakim jest obramowanie skweru „Orszy” pasem zadaszenia opartym na lekkiej konstrukcji. Wprowadza to porządek w przestrzeń skweru, umożliwia uporządkowane, sprawne i elastyczne aranżowanie przestrzeni na potrzeby różnego rodzaju aktywności i wydarzeń, a także na uporządkowane wpisanie w ten układ proponowanych pawilonów. Cenny jest przemyślany charakter sposobów aranżacji miejsca pod zadaszeniem, a także zachowanie ukośnych przejść przez skwer. Ten naturalny układ został podkreślony i estetycznie wpisany w całość założenia. Autorzy zaproponowali utworzenie Miejsca Aktywności Lokalnej w parterze kamienicy przy ul. Różanej – niekomercyjnej przestrzeni, stanowiącej miejsce spotkań sąsiedzkich. Zaproponowali również bardzo ciekawe funkcje i scenariusze zarządzania takim sąsiedzkim centrum.

opis autorski >>>

plansze >>>

III Nagroda – praca 260985 (numer pracy w konkursie 002)

Autorzy: Miłosz Zieliński, Wojciech Kawalec, Jan Kocieniewski, Sebastian Kochel, Laura Klimczak

W pracy zaproponowano ciekawy i atrakcyjny system modułowych mebli miejskich, które można zestawiać ze sobą w różnorodny sposób, nadając indywidualny wyraz przestrzeni Centrum Lokalnego. Sami mieszkańcy mogą decydować o ich kształcie i umiejscowieniu. Bardzo interesująca jest propozycja etapowania realizacji, powiązana ze sposobem zarządzania Centrum Lokalnym. W pracy zaproponowano powołanie organizacji społecznej o roboczej nazwie „Konsulat Mieszkańców”, z siedzibą w jednym z lokali w parterze budynku przy tzw. Małej Puławskiej. Elementy zagospodarowania przewidziane do realizacji w 1 etapie – w tym woonerf na odcinku ul. Różanej, wprowadzenie modułowych mebli i pielęgnacja zieleni, powstawałyby z udziałem mieszkańców, w formule prototypowania.

opis autorski >>>

plansze >>>

wyróżnienie – praca 123321 (numer pracy w konkursie 005)

Autorzy: Anna Kotowska, Łukasz Kowalski, Adam Kadenaci

Wyróżnienie przyznano za najbardziej kompleksowe i szczegółowe przedstawienie społecznego charakteru Centrum Lokalnego. W pracy zaproponowane zostały dwa pawilony dedykowane wyłącznie na działania społeczne – Pawilon Sąsiedzki (Klub Sąsiedzki) i pawilon wspierający – Kawiarnia Sąsiedzka, a także sklep sąsiedzki, prowadzony wolontaryjnie przez mieszkańców, z którego dochód przeznaczony byłby na działania CL. Teren pomiędzy pawilonami przeznaczony byłby na wspólne aktywności – lodowisko, potańcówki, zajęcia jogi itp. W projekcie został przedstawiony bardzo złożony i przemyślany program zarządzania i samoutrzymywania się Centrum Lokalnego. W pracy zaproponowano również bardzo ciekawą fontannę przed pałacem Szustra, używaną również jako scena. Zwrócono również uwagę na potrzebę uwypuklenia Gołębnika jako ważnego punktu na mapie Mokotowa.

wyróżnienie – praca 847888 (numer pracy w konkursie 007)

Autorzy: Agata Sander, Marta Malewska, Iga Kołodziej

Wyróżnienie przyznano za ciekawy i atrakcyjnie przedstawiony pomysł połączenia Skweru „Orszy” i Parku Szustrów poprowadzoną nad ul. Puławską szeroką kładką z dodatkowymi funkcjami i elementami życia społecznego, wzbogacając tym samym przestrzeń publiczną Centrum Lokalnego. Interesująca jest również nowa aranżacja Skweru „Orszy” zakładająca wprowadzenie bujnej zieleni. Bezkolizyjne przejście nad ul. Puławską byłoby jednak sprzeczne z polityką ograniczania ruchu kołowego w centralnej części Warszawy, ponadto zaburzałoby kompozycję zabytkowego Parku Szustrów i odcinało wizualnie od siebie 2 budynki historyczne tworzące spójną kompozycję – Gołębnik i Domek Mauretański.