Jednoetapowy konkurs rekomendowany przez SARP nr 28/R/2022 na zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami przy ul. 1 sierpnia 30B we Włochach

Miasto Stołeczne Warszawa ogłosiło jednoetapowy konkurs na zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami przy ul. 1 sierpnia 30B we Włochach. Inwestycja jest częścią Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy. Konkurs uzyskał rekomendację SARP nr 28/R/2022.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie upływa 30 stycznia 2023 r. o godzinie 16.00.
Wszelkie informacje o konkursie, regulamin oraz harmonogram znajdują się na stronie www konkursu.