Podsumowanie Konferencji WARSZAWSKIE ROZMOWY ARCHITEKTONICZNE_7 – „REVITAL TOTAL – NOWE, STARE MIASTA rewitalizacja zaniedbanych obszarów śródmiejskich“

14 października w wypełnionym po brzegi pawilonie SARP w Warszawie odbyła się polsko-niemiecka konferencja z cyklu WARSZAWSKIE ROZMOWY ARCHITEKTONICZNE, która poświęcona została procesom rewitalizacji przeprowadzanym w przestrzeni publicznej. Przedyskutowane zostały kwestie managementu projektów rewitalizacyjnych, ich uczestników oraz kosztów, z którymi są związane. Niemieccy referenci zaprezentowali przykłady transformacji stref śródmiejskich Berlina i Hanoweru. Ponadto, dyskusji poddany został modelowy projekt rewitalizacji Łodzi, projekty rewitalizacji warszawskiej Pragi, a także innych polskich miast.

| WRA 7 – Artykuł podsumowujący referaty wygłoszone podczas konferencji REVITAL TOTAL – nowe, stare miasta
Autor: Izabela Małachowska-Coqui [ więcej ]

Kongres Ruchów Miejskich

Ostatnie lata przyniosły wzmożoną aktywność oddolnych inicjatyw prowadzonych przez pasjonatów miasta. Niejednokrotnie działania podejmowane przez te organizacje stawały się znaczącym głosem w debacie publicznej na temat lokalnych potrzeb. Z biegiem czasu okazało się, iż lokalne działanie jest niewystarczające by efektywnie rozwiązywać problemy miast. Nawarstwiające się czynniki hamujące harmonijny rozwój struktur miejskich oraz obniżające jakość życia mieszkańców nie zależą od społeczności lokalnych i ich władz. [ więcej ]

Figury niemożliwe / La Biennale di Venezia 2014

Hasło przyszłorocznej Międzynarodowej Wystawy Architektury w Wenecji brzmi Fundamenty. Absorbowanie nowoczesności 1914-2014. Kurator weneckiej ekspozycji, Rem Koolhaas, zaproponował refleksję na temat przyswajania modernizmu w stulecie początku pierwszej wojny światowej. Wspominając o lokalnych tożsamościach i globalnych interpretacjach modernizmu, jednocześnie przywołał jego polityczny mit założycielski.

[ więcej ]