Podsumowanie Konferencji WARSZAWSKIE ROZMOWY ARCHITEKTONICZNE_7 – „REVITAL TOTAL – NOWE, STARE MIASTA rewitalizacja zaniedbanych obszarów śródmiejskich“

14 października w wypełnionym po brzegi pawilonie SARP w Warszawie odbyła się polsko-niemiecka konferencja z cyklu WARSZAWSKIE ROZMOWY ARCHITEKTONICZNE, która poświęcona została procesom rewitalizacji przeprowadzanym w przestrzeni publicznej. Przedyskutowane zostały kwestie managementu projektów rewitalizacyjnych, ich uczestników oraz kosztów, z którymi są związane. Niemieccy referenci zaprezentowali przykłady transformacji stref śródmiejskich Berlina i Hanoweru. Ponadto, dyskusji poddany został modelowy projekt rewitalizacji Łodzi, projekty rewitalizacji warszawskiej Pragi, a także innych polskich miast.

| WRA 7 – Artykuł podsumowujący referaty wygłoszone podczas konferencji REVITAL TOTAL – nowe, stare miasta
Autor: Izabela Małachowska-Coqui

Podczas konferencji dr Katarzyna Sadowy – wiceprezes OW SARP, zaprezentowała projekt Warszawskie Centra Lokalne. Inicjatywa służy rewitalizacji szczególnych miejsc w poszczególnych dzielnicach, które naturalnie koncentrują codzienne życie mieszkańców. Opracowana została metoda wyodrębnienia pierwszych wyznaczonych do konkursów projektowych i późniejszej realizacji miejsc. Podczas warsztatów rozpoczynających projekt zostało wytypowanych dziesięc placów, na zagospodarowanie których w chwili obecnej startują pierwsze konkursu. Projekt jest koordynowany przez Oddział Warszawski SARP.Warszawskie Rozmowy Architektoniczne są cyklem wykładów i dyskusji na tematy urbanistyczne, architektoniczne i z zakresu architektury krajobrazu rozumianych jako wymiana innowacji i praktycznych doświadczeń z Polski i Niemiec. W 2016 roku konferencje WRA są częścią projektu Zielone Miasto.

Organizatorem cyklu są: Ambasada Niemiec w Warszawie, Fundacja Twórców Architektury, Fundacja Konrada Adenauera, COQUI MALACHOWSKA COQUI Städtebau Landschaftsarchitektur