Prawo autorskie w działalności architektów i architektów krajobrazu

Od paru lat obserwujemy nagminny brak podawania informacji o autorach prac projektowych i wizualizacji, publikowanych w portalach społecznościowych, na stronach internetowych instytucji, osób publicznych. Problem ten dotyka twórców wielu dziedzin, m.in. architektów i architektów krajobrazu. Jest to tylko jedna z bolączek związanych z nie respektowaniem praw autorskich, przysługujących twórcom.

Dostrzegamy potrzebę podjęcia działań mających na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat prawa autorskiego, w tym m.in. niezbywalnych autorskich praw osobistych i publikacji w Internecie.

W związku z powyższym uruchamiamy cykl pt.:„Prawo autorskie w działalności architektów i architektów krajobrazu”. W ramach cyklu będziemy prowadzić działania wspierające nasze środowisko wiedzą na temat praw jakie nam przysługują na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Pragniemy utrwalić w świadomości społecznej pozycję architektów i architektów krajobrazu jako twórców. Naszymi działaniami chcielibyśmy przyczynić się do stanu kiedy podanie autorów projektu przy każdej publikacji stanie się normą.

Inicjatorem i współorganizatorem działań OW SARP jest Sekcja Architektury Krajobrazu OW SARP.
Oprawa graficzna: Paweł Kłudkiewicz

Działania OW SARP z zakresu prawa autorskiego w działalności architektów i architektów krajobrazu, prezentować będziemy na bieżąco w Wydarzeniach na stronie www i na fb OW SARP. Przeprowadzone działania w ramach ww. cyklu oraz cenne publikacje zbierać będziemy w zakładce Wiedza, na podstronie Prawo autorskie.
Spis zawartości podstrony Prawo autorskie:

  • Opinia prawna „Utwory projektowe z zakresu architektury oraz architektury krajobrazu – zasady korzystania z poszanowaniem praw autorskich”,
  • Spotkanie online członków OW SARP z prawnikiem na Zoom.

Opinia prawna „Utwory projektowe z zakresu architektury oraz architektury krajobrazu – zasady korzystania z poszanowaniem praw autorskich”

W 2021 roku Sekcja Architektury Krajobrazu nawiązała współpracę z kancelarią „Błeszyński i Partnerzy – Radcowie Prawni”. W wyniku rozmów z kancelarią, została opracowała opinia prawna pt.: „Utwory projektowe z zakresu architektury oraz architektury krajobrazu – zasady korzystania z poszanowaniem praw autorskich” Opinia jest dostępna na naszej stronie do pobrania w pdf. Zachęcamy do zapoznania się tym dokumentem.

Spotkanie online członków OW SARP z prawnikiem na Zoom

24 stycznia 2022 r. Sekcja Architektury Krajobrazu zorganizowała spotkanie online na platformie Zoom pt.: „Prawo autorskie – Więź twórcy z utworem”. Gościem spotkania był mecenas Michał Błeszyński z Kancelarii Prawnej „Błeszyński i Partnerzy – Radcowie Prawni”. Spotkanie było skierowane do wszystkich członków OW SARP i miało charakter wewnętrzny. Moderatorką i inicjatorką spotkania była Katarzyna Łowicka, przewodnicząca Sekcji Architektury Krajobrazu.
Na spotkaniu przybliżyliśmy członkom OW SARP m.in. uprawnienia, wynikające z autorskich praw osobistych, które chronią „więź twórcy z utworem” oraz omówiliśmy sankcje przewidywane w prawie w związku z nieprzestrzeganiem autorskich praw osobistych. W trakcie spotkania była możliwość wymiany stanowisk z naszym Gościem oraz pomiędzy uczestnikami spotkania.

Spotkanie 24 stycznia 2022 r. dało nam duża dawkę wiedzy i motywację do działania.

Ustawa Krajobrazowa

Prezydent RP Bronisław Komorowski 15 maja 2015 r. podpisał tzw. ustawę krajobrazową, uchwaloną przez Sejm pod koniec kwietnia 2015 r. Przyjęte przepisy pozwolą m.in. na uporządkowanie kwestii obecności reklam w przestrzeni publicznej stolicy i innych polskich miast. [ więcej ]