Czy certyfikacja budynków wpływa na zmniejszenie kosztów mediów w budynkach biurowych?

„Biznes dla klimatu. Koszty operacyjne budynków biurowych” to pionierski na skalę europejską raport, porównujący eksploatację budynków certyfikowanych i niecertyfikowanych na rodzimym rynku oraz prezentujący dobre praktyki przedsiębiorstw, zaangażowanych w działania na rzecz klimatu.  Analizy, przeprowadzone przez kluczowych graczy na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce, to pierwsze i jedyne tego typu badanie, oparte o dane pokazujące zużycie energii w 48 budynkach biurowych. [ więcej ]

Podsumowanie Konferencji WARSZAWSKIE ROZMOWY ARCHITEKTONICZNE_7 – „REVITAL TOTAL – NOWE, STARE MIASTA rewitalizacja zaniedbanych obszarów śródmiejskich“

14 października w wypełnionym po brzegi pawilonie SARP w Warszawie odbyła się polsko-niemiecka konferencja z cyklu WARSZAWSKIE ROZMOWY ARCHITEKTONICZNE, która poświęcona została procesom rewitalizacji przeprowadzanym w przestrzeni publicznej. Przedyskutowane zostały kwestie managementu projektów rewitalizacyjnych, ich uczestników oraz kosztów, z którymi są związane. Niemieccy referenci zaprezentowali przykłady transformacji stref śródmiejskich Berlina i Hanoweru. Ponadto, dyskusji poddany został modelowy projekt rewitalizacji Łodzi, projekty rewitalizacji warszawskiej Pragi, a także innych polskich miast.

| WRA 7 – Artykuł podsumowujący referaty wygłoszone podczas konferencji REVITAL TOTAL – nowe, stare miasta
Autor: Izabela Małachowska-Coqui [ więcej ]

Andrzej Rajkiewicz i Hanna Szemző w ramach Seminarium OW SARP „Architektura Energooszczędna w Europie”

Seminarium OW SARP „Architektura Energooszczędna w Europie” odbyło się 6 czerwca, w poniedziałek, o godz. 17:00 w Sali Lustrzanej OW SARP przy ul. Foksal 2 w Warszawie w ramach Tygodnia z Architekturą 2016.

Gośćmi spotkania byli:

Pan Andrzej Rajkiewicz, wiceprezes Narodowej Agencji Poszanowania Energii, który przedstawi problematykę budownictwa energooszczędnego w świetle obowiązujących dyrektyw unijnych, oraz

Pani Hanna Szemző, dr socjologii z Metropolitan Research Institute w Budapeszcie, która przybliży słuchaczom zjawisko współczesnych energooszczędnych kooperatyw mieszkaniowych w Europie.

Poniżej do pobrania prezentacje z wykładu:

| 6.06.2016, Hanna Szemző – Sustainable solutions in the post-crisis era

6.06.2016, Andrzej Rajkiewicz – Budownictwo energooszczędne – Dyrektywy unijne a ich realizacja

[ więcej ]

József Hegedüs – W poszukiwaniu nowego mieszkalnictwa Modele mieszkaniowe w krajach “Nowej EU”

4 października 2016 o godz. 18.00 w Pawilonie SARP przy ul. Foksal 2 wykład wygłosił dr József Hegedüs, współzałożyciel i dyrektor niezależnego ośrodka badawczego Metropolitan Research Institute w Budapeszcie.

Poniżej do pobrania prezentacja z wykładu:

| 4.10.2016, dr József Hegedüs – W poszukiwaniu nowego mieszkalnictwa Modele mieszkaniowe w krajach “Nowej EU”

[ więcej ]

Alejandro Aravena Laureat Nagrody Pritzkera 2016

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją przygotowaną przez Tadeusza Baruckiego: ALEJANDRO ARAVENA, którą autor zaprezentował podczas wykładu zorganizowanego w ramach Klubu Woluta 27.04.2016 roku

Tegoroczna nagroda Pritzkera za najlepsze dzieła architektury,  przyznana chilijskiemu architektowi Alejandro Aravenie otoczona była pewną sensacją m.in. z racji wieku laureata, który po raz pierwszy wśród dotąd nagrodzonych nie przekroczył jeszcze 50 lat życia ale może i z uwagi na jego kraj pochodzenia, szerzej nieznany i leżący w stosunku do największych centrów kulturowych daleko na peryferiach świata. [ więcej ]

Ustawa Krajobrazowa

Prezydent RP Bronisław Komorowski 15 maja 2015 r. podpisał tzw. ustawę krajobrazową, uchwaloną przez Sejm pod koniec kwietnia 2015 r. Przyjęte przepisy pozwolą m.in. na uporządkowanie kwestii obecności reklam w przestrzeni publicznej stolicy i innych polskich miast. [ więcej ]

Raport “Przestrzeń życia Polaków”

Motywem podjęcia prac nad raportem „Przestrzeń życia Polaków” stał się coraz powszechniej odczuwany dysonans pomiędzy wysoką dynamiką procesów inwestycyjnych oraz zauważalną poprawą jakości architektury, a negatywnymi tendencjami w gospodarce przestrzennej, słabościami planowania miejskiego i polityki mieszkaniowej. Narastający w efekcie tych zjawisk chaos przestrzenny staje się cywilizacyjną i ekonomiczną barierą rozwoju kraju. Podnosi on koszty funkcjonowania miast i całych zespołów miejskich i – co szczególnie istotne – pogarsza codzienne warunki i standard życia Polaków. [ więcej ]

“Śmierć i życie wielkich miast Ameryki” – Jane Jacobs

Premiera pierwszego polskiego wydania miała miejsce 19 listopada 2014.

Jane Jacobs była dziennikarką (redaktorką magazynu „Architectural Forum”), pasjonatką architektury i miejskiego życia, a jednocześnie oburzoną obywatelką Nowego Jorku, która na własnej skórze odczuwała skutki arogancji i megalomanii władz miasta, urbanistów i deweloperów. Wskutek ich decyzji jej ukochana dzielnica Greenwich Village miała zostać przecięta autostradą Lower Manhattan Expressway, setki budynków wyburzone, a ich mieszkańcy przesiedleni. Jane pomogła zablokować szkodliwą inwestycję, a jej wysiłki na rzecz powstrzymania budowy tras przelotowych przez Manhattan i zachowania lokalnego charakteru dzielnic dały impuls do rozwoju miejskiego aktywizmu i przyczyniły się do zakończenia wszechwładzy Roberta Mosesa – urzędnika miejskiego, który zgromadził ogromne wpływy, pozwalające mu kształtować przestrzeń Nowego Jorku według własnego uznania. [ więcej ]