Prawo autorskie w działalności architektów i architektów krajobrazu

Od paru lat obserwujemy nagminny brak podawania informacji o autorach prac projektowych i wizualizacji, publikowanych w portalach społecznościowych, na stronach internetowych instytucji, osób publicznych. Problem ten dotyka twórców wielu dziedzin, m.in. architektów i architektów krajobrazu. Jest to tylko jedna z bolączek związanych z nie respektowaniem praw autorskich, przysługujących twórcom.

Dostrzegamy potrzebę podjęcia działań mających na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat prawa autorskiego, w tym m.in. niezbywalnych autorskich praw osobistych i publikacji w Internecie.

W związku z powyższym uruchamiamy cykl pt.:„Prawo autorskie w działalności architektów i architektów krajobrazu”. W ramach cyklu będziemy prowadzić działania wspierające nasze środowisko wiedzą na temat praw jakie nam przysługują na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Pragniemy utrwalić w świadomości społecznej pozycję architektów i architektów krajobrazu jako twórców. Naszymi działaniami chcielibyśmy przyczynić się do stanu kiedy podanie autorów projektu przy każdej publikacji stanie się normą.

Inicjatorem i współorganizatorem działań OW SARP jest Sekcja Architektury Krajobrazu OW SARP.
Oprawa graficzna: Paweł Kłudkiewicz

Działania OW SARP z zakresu prawa autorskiego w działalności architektów i architektów krajobrazu, prezentować będziemy na bieżąco w Wydarzeniach na stronie www i na fb OW SARP. Przeprowadzone działania w ramach ww. cyklu oraz cenne publikacje zbierać będziemy w zakładce Wiedza, na podstronie Prawo autorskie.
Spis zawartości podstrony Prawo autorskie:

  • Opinia prawna „Utwory projektowe z zakresu architektury oraz architektury krajobrazu – zasady korzystania z poszanowaniem praw autorskich”,
  • Spotkanie online członków OW SARP z prawnikiem na Zoom.

Opinia prawna „Utwory projektowe z zakresu architektury oraz architektury krajobrazu – zasady korzystania z poszanowaniem praw autorskich”

W 2021 roku Sekcja Architektury Krajobrazu nawiązała współpracę z kancelarią „Błeszyński i Partnerzy – Radcowie Prawni”. W wyniku rozmów z kancelarią, została opracowała opinia prawna pt.: „Utwory projektowe z zakresu architektury oraz architektury krajobrazu – zasady korzystania z poszanowaniem praw autorskich” Opinia jest dostępna na naszej stronie do pobrania w pdf. Zachęcamy do zapoznania się tym dokumentem.

Spotkanie online członków OW SARP z prawnikiem na Zoom

24 stycznia 2022 r. Sekcja Architektury Krajobrazu zorganizowała spotkanie online na platformie Zoom pt.: „Prawo autorskie – Więź twórcy z utworem”. Gościem spotkania był mecenas Michał Błeszyński z Kancelarii Prawnej „Błeszyński i Partnerzy – Radcowie Prawni”. Spotkanie było skierowane do wszystkich członków OW SARP i miało charakter wewnętrzny. Moderatorką i inicjatorką spotkania była Katarzyna Łowicka, przewodnicząca Sekcji Architektury Krajobrazu.
Na spotkaniu przybliżyliśmy członkom OW SARP m.in. uprawnienia, wynikające z autorskich praw osobistych, które chronią „więź twórcy z utworem” oraz omówiliśmy sankcje przewidywane w prawie w związku z nieprzestrzeganiem autorskich praw osobistych. W trakcie spotkania była możliwość wymiany stanowisk z naszym Gościem oraz pomiędzy uczestnikami spotkania.

Spotkanie 24 stycznia 2022 r. dało nam duża dawkę wiedzy i motywację do działania.