Warsztaty eksperckie – Jagiellońska 28

Celem warsztatów było przygotowanie wytycznych do programu funkcjonalno-użytkowego w związku z planowaną inwestycją w budynku przy ul. Jagiellońskiej 28 (róg ul. Ks. I. Kłopotowskiego), polegającą na modernizacji i przebudowie obiektu dla potrzeb Teatru Baj oraz Przedszkola 183.

Przeprowadzona analiza objęła wszystkie strony procesu realizacji inwestycji budynku – teatru oraz przedszkola a także przedstawicieli Prezydenta m. st. Warszawy, Stołecznego Konserwatora Zabytków, Pełnomocnika ds. Rewitalizacji Dzielnicy Praga-Północ, Zarządu Gospodarowania Nieruchomościami oraz Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.

[ więcej ]

Skwery w śródmieściu Warszawy

W ramach Budżetu Partycypacyjnego mieszkańcy Warszawy zdecydowali o realizacji dwóch wielofunkcyjnych Skwerów o ofercie skierowanej do wszystkich pokoleń, dopuszczających prowadzenie w ich obrębie różnego rodzaju aktywności fizycznej. Skwery będą zlokalizowane przy stacji metro Świętokrzyska (ul. Zielna) oraz Ratusz Arsenał (ul. Andersa).

Projekt jest realizowany w ramach Budżetu Partycypacyjnego na rok 2016 przez Urząd Dzielnicy Śródmieście, Zarząd Terenów Publicznych Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy oraz Centrum Wyzwań Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Oddziałem Warszawskim SARP.

Więcej informacji: skwery.waw.pl

[ więcej ]

Ulica Kondratowicza

17 grudnia 2015 r. rozpoczął się nabór na warsztaty urbanistyczno-architektoniczne dotyczące opracowania koncepcji przestrzennego zagospodarowania rejonu ulicy Kondratowicza w kontekście planowanego odcinka II linii metra, przygotowane przez Oddział Warszawski SARP na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawy.

Celem urbanistyczno-architektonicznych warsztatów dotyczących zagospodarowania rejonu ulicy Kondratowicza było opracowanie koncepcji współczesnego centrum Bródna w sąsiedztwie planowanych stacji drugiej linii metra: C20 „Kondratowicza” i C21 „Bródno”.

W pierwszym etapie warsztatów przeprowadzony został nabór uczestników na podstawie jawnych zgłoszeń. Ocenie podlegał opis pomysłu w zakresie kompozycji przestrzeni publicznej w obszarze objętym opracowaniem wraz z proponowanymi powiązaniami z przestrzenią publiczną w najbliższym otoczeniu, założenia 1 programowe proponowanego rozwiązania przestrzennego, wskazanie potencjalnych grup beneficjentów, propozycję rozwiązań komunikacyjnych w oparciu o wytyczne warsztatowe, podstawową kompozycję terenu oraz proponowany obszar jego powiązań z założeniami sąsiadującymi.

W drugim etapie pięć wybranych zespołów projektowych przygotowywało własne koncepcje przekształceń w oparciu o przyjęte założenia, wnioski mieszkańców pozyskane w trakcie otwartych warsztatów oraz uwagi ekspertów, formułowane w trakcie wewnętrznych przeglądów projektów.

[ więcej ]

Nowa Towarowa

Warsztaty projektowe na opracowanie programu przemian w sferze przestrzennej, gospodarczej i społecznej na wskazanym obszarze ulicy Towarowej w Warszawie zostały zorganizowane przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich, na zlecenie Muzeum Woli o. Muzeum Warszawy. Prezentujemy wstępne wnioski z przeprowadzonych warsztatów i rekomendacje dalszych działań. Pełne podsumowanie warsztatów projektowych Nowa Towarowa jest w trakcie opracowywania i zostanie opublikowane jesienią 2016 roku.

[ więcej ]

Warszawskie Warsztaty Urbanistyczne 2

Warszawskie Warsztaty Urbanistyczne 2, które odbyły się w dniach 28 września – 4 października 2015 roku w Pawilonie SARP przy ul. Foksal w Warszawie.

Warszawskie Warsztaty Urbanistyczne 2 to druga edycja zapoczątkowanych w 2014 r. warsztatów. Tym razem tygodniowe warsztaty miały na celu opracowanie nowych koncepcji przekształcenia i zagospodarowania przestrzeni społecznej na Mokotowie w Warszawie. Budynek przy ul. Grottgera 25a mieści wiele instytucji działających na rzecz mieszkańców: Ognisko Wychowawcze Mokotów prowadzone przez Centrum Wspierania Rodzin, Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz siedzibę organizacja Integracja. Polem działania dla młodych projektantów jest przede wszystkim ogród budynku, sąsiadujący z Parkiem Promenada. Jak wykorzystać tę zapomnianą przestrzeń? Jak połączyć budynek z ogrodem? Jak dostosować przestrzeń dla potrzeb dzieci i seniorów?

[ więcej ]

Plac Grunwaldzki

Warsztaty urbanistyczne dotyczące sposobu zagospodarowania przestrzennego placu Grunwaldzkiego w Warszawie zostały ogłoszone 16 kwietnia 2015 roku, a Regulamin ukazał się na stronie internetowej Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich i w newsletterze. Przedmiotem Warsztatów jest opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego rejonu placu Grunwaldzkiego – obszaru o powierzchni ok. 19 ha u zbiegu ulic Broniewskiego, Popiełuszki, al. Jana Pawła II i al. Wojska Polskiego. Głównym celem Warsztatów jest uzyskanie zróżnicowanych pod względem przestrzennym, funkcjonalnym i użytkowym rozwiązań projektowych, które będą mogły być wykorzystane w wypracowaniu ostatecznego rozwiązania urbanistycznego i architektonicznego obszaru. Zostanie ono wykorzystane w sporządzanym obecne projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

[ więcej ]

Zagospodarowanie Osi Stanisławowskiej w rejonie Portu Czerniakowskiego

W pierwszej połowie 2015 roku Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich na zlecenie Zarządu Mienia m. st. Warszawy zorganizował warsztaty eksperckie na temat zagospodarowania Osi Stanisławowskiej w rejonie Portu Czerniakowskiego w Warszawie.

Na bazie prac warsztatowych, w maju 2015 roku OW SARP wydał publikację: „Rekomendacje dotyczące zagospodarowania Osi Stanisławowskiej w rejonie Portu Czerniakowskiego”. Publikacja została wydane w dwóch wersjach:

  • w wersji drukowanej broszury (przekazanej Zarządowi Mienia)
  • w wersji elektronicznej (rozszerzonej), dostępnej na tej stronie OW SARP

Do pobrania: Rekomendacje dotyczące zagospodarowania Osi Stanisławowskiej w rejonie Portu Czerniakowskiego.pdf

Celem warsztatów było wypracowanie zbioru rekomendacji dotyczących możliwego przyszłego zagospodarowania istotnego fragmentu przestrzeni publicznej Warszawy – miejsca, w którym Oś Stanisławowska przechodzi przez obszar Portu Czerniakowskiego.

Nad rekomendacjami pracował zespół ekspertów w składzie: arch. Tomasz Majda – TUP, arch. Maciej Miłobędzki  – OW SARP, arch. Tomasz Olszewski, arch. Dorota Sawicka – OW SARP, OW TUP, arch. Dariusz Śmiechowski – OW SARP, inż. Zygmunt Użdalewicz, arch. kraj. Patryk Zaręba oraz arch. kraj. Katarzyna Łowicka – koordynatorka warsztatu – OW SARP.

Działania warsztatowe koncentrowały się m.in. na: określeniu potencjału miejsca, diagnozie problemów, znalezieniu wstępnych wariantowych propozycji rozwiązań oraz wypracowaniu na ich podstawie spójnych zaleceń i uwag do dalszych faz prac planistycznych i projektowych, które będą stanowić istotny element strategii przekształceń i rozwoju tego miejsca. Warsztaty były elementem publicznej dyskusji na temat planów zagospodarowania wschodniej części założenia Osi Stanisławowskiej.

[ więcej ]

Warsztaty Praga Północ

W pierwszej połowie 2014 roku Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich zorganizował warsztaty projektowe na opracowanie programu przemian w sferze gospodarczej i przestrzennej na wskazanym obszarze Pragi Północ, obejmującym tereny zlokalizowanie w sąsiedztwie przyszłych stacji II linii metra. W zakres opracowania weszły zarówno tereny Starej Pragi (rejon ul. Ząbkowskiej), jak i Nowej Pragi (rejon ul. Wileńskiej).

Poszukiwane były rozwiązania, obejmujące zarówno przemiany przestrzenne – architektoniczne, urbanistyczne i komunikacyjne, jak również społeczne i ekonomiczne. W warsztatach wzięło udział pięć profesjonalnych zespołów, gromadzących architektów oraz specjalistów z dziedzin takich, jak m.in. socjologia, psychologia, antropologia, kulturoznawstwo, ekonomia, czy też zarządzanie.

[ więcej ]

Warszawskie Warsztaty Urbanistyczne

Warszawskie Warsztaty Urbanistyczne to trzydniowe wydarzenie, zorganizowane przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich, którego celem było opracowanie nowych koncepcji przekształcenia i zagospodarowania przestrzeni publicznych w centrum Warszawy. Tematem Warsztatów była przestrzeń znajdująca się wokół Pawilonu Zodiak, przylegająca do Pasażu Wiecha.

W dniach 3-5 października w Pawilonie SARP przy ul. Foksal 2 spotkało się prawie 50 uczestników – zarówno architektów, jak i architektów krajobrazu, socjologów, czy antropologów. Uczestnicy nad rozwiązaniami pracowali w trzech grupach, które swoją wiedzą i doświadczeniem wsparła szóstka prowadzących: Natalia Romik, Natalia Rowińska, Ewa Rudnicka, Sebastian Kucharuk, Kuba Snopek oraz Łukasz Wojciechowski.

[ więcej ]