Plac Grunwaldzki

Warsztaty urbanistyczne dotyczące sposobu zagospodarowania przestrzennego placu Grunwaldzkiego w Warszawie zostały ogłoszone 16 kwietnia 2015 roku, a Regulamin ukazał się na stronie internetowej Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich i w newsletterze. Przedmiotem Warsztatów jest opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego rejonu placu Grunwaldzkiego – obszaru o powierzchni ok. 19 ha u zbiegu ulic Broniewskiego, Popiełuszki, al. Jana Pawła II i al. Wojska Polskiego. Głównym celem Warsztatów jest uzyskanie zróżnicowanych pod względem przestrzennym, funkcjonalnym i użytkowym rozwiązań projektowych, które będą mogły być wykorzystane w wypracowaniu ostatecznego rozwiązania urbanistycznego i architektonicznego obszaru. Zostanie ono wykorzystane w sporządzanym obecne projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Podstawowe cele projektowe Warsztatów są następujące:

– ukształtowanie atrakcyjnej przestrzeni publicznej – lokalnego centrum nowego założenia urbanistycznego Żoliborza Południowego, wpisującego się w rewitalizację obszaru poprzemysłowego. Uzyskanie nowej jakości ładu przestrzennego w oparciu o politykę przestrzenną miasta (z założeniem dopuszczalnych przyszłych korekt w zakresie rozwiązań komunikacyjnych);

– zaproponowanie nowej, ciekawej oferty programowej – zarówno samej przestrzeni publicznej (placów, pasaży pieszych, ulic, skwerów itp.), jak i sąsiadującej z nią zabudowy. Ukształtowanie przestrzeni dostępnej i atrakcyjnej dla wszystkich – w tym dla osób niepełnosprawnych, osób w różnym wieku i o różnym statusie społecznym i materialnym;

– powiązanie obszaru ze Starym Żoliborzem – umożliwienie mieszkańcom Starego Żoliborza łatwego dostępu do nowej, atrakcyjnej przestrzeni publicznej oraz funkcji usługowych (komercyjnych i społecznych), a mieszkańcom i użytkownikom Żoliborza Południowego do terenów zieleni oraz Cytadeli, która niebawem stanie się ważnym zespołem muzealnym;

– kompozycyjne i widokowe ukształtowanie zakończenia osi alei Wojska Polskiego;

– ukształtowanie układu zieleni z wykorzystaniem istniejących wartościowych drzew, zintegrowanego ze strukturą przestrzeni publicznych;

– osłabienie roli placu Grunwaldzkiego jako węzła komunikacyjnego, wprowadzenie preferencji dla ruchu pieszego, rowerowego oraz transportu publicznego (w tym ułatwienie przesiadek): dostosowanie rozwiązań komunikacyjnych do formy i funkcji przestrzeni publicznych.

Na bazie prac warsztatowych, w czerwcu 2015 roku OW SARP wydał publikację podsumowującą wykonana pracę.

Do pobrania: Warsztaty projektowe dotyczące zagospodarowania placu Grunwaldzkiego.pdf