Ulica Kondratowicza

17 grudnia 2015 r. rozpoczął się nabór na warsztaty urbanistyczno-architektoniczne dotyczące opracowania koncepcji przestrzennego zagospodarowania rejonu ulicy Kondratowicza w kontekście planowanego odcinka II linii metra, przygotowane przez Oddział Warszawski SARP na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawy.

Celem urbanistyczno-architektonicznych warsztatów dotyczących zagospodarowania rejonu ulicy Kondratowicza było opracowanie koncepcji współczesnego centrum Bródna w sąsiedztwie planowanych stacji drugiej linii metra: C20 „Kondratowicza” i C21 „Bródno”.

W pierwszym etapie warsztatów przeprowadzony został nabór uczestników na podstawie jawnych zgłoszeń. Ocenie podlegał opis pomysłu w zakresie kompozycji przestrzeni publicznej w obszarze objętym opracowaniem wraz z proponowanymi powiązaniami z przestrzenią publiczną w najbliższym otoczeniu, założenia 1 programowe proponowanego rozwiązania przestrzennego, wskazanie potencjalnych grup beneficjentów, propozycję rozwiązań komunikacyjnych w oparciu o wytyczne warsztatowe, podstawową kompozycję terenu oraz proponowany obszar jego powiązań z założeniami sąsiadującymi.

W drugim etapie pięć wybranych zespołów projektowych przygotowywało własne koncepcje przekształceń w oparciu o przyjęte założenia, wnioski mieszkańców pozyskane w trakcie otwartych warsztatów oraz uwagi ekspertów, formułowane w trakcie wewnętrznych przeglądów projektów.

Warsztaty prowadzone były przez zespół ekspertów w składzie: Paweł Detko (architekt, OW SARP), Marlena Happach (architekt, OW SARP), Wojciech Kotecki (architekt, OW SARP), Marek Mikos (p.o. dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy), Janina Trepczyńska Grynberg (architekt, OW SARP), Zygmunt Użdalewicz (inżynier ruchu, SITK), przy wsparciu władz dzielnicy Targó- wek – burmistrza Sławomira Antonika.

Koordynacją warsztatów ze strony OW SARP zajmował się arch. Paweł Jaworski. Współpracę z mieszkańcami w ramach warsztatów koordynowało Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, przy szczególnym udziale i wsparciu Moniki Komorowskiej oraz Ludwiki Ignatowicz.

Projekty warsztatowe opracowały zespoły:

• Następna Stacja Miasto – Michał Sikorski, Zuzanna Smoczyńska, Katarzyna Krokos, Marta Osowiecka, Magda Koźluk, Bartosz Siegieda;

• Powiązanie rozwiązaniem – Piotr Straszak, Adam Piotr Zając, Mikołaj Zdanowski;

• Utopia Bródno – Klementyna Świeżewska, Maciej Czeredys, Tomasz Płachecki, Anna Chrościcka;

• Kondratowicza – Nowy Świat – Agnieszka Bobrowska, Piotr Bujak, Rafał Bujnowski, Tomasz Dybicz, Grzegorz Gawrysiak, Michał Iwaniuk, Urszula Trzeciakowska, Anna Tofiluk, Paweł Wielgo, Marlena Dałek;

• Międzymetrze – Wojciech Conder, Aleksander Drzewiecki, Maciej Kowalczyk, Michał Tatjewski, Agnieszka Lewandowska, Maciej Sidorowicz, Karolina Stępkowska.

19 sierpnia 2016r. ukazał się nowy tytuł w serii wydawniczej Warsztaty OW SARP. Publikacja jest podsumowaniem warsztatów urbanistyczno-architektonicznych dotyczących opracowania koncepcji przestrzennego zagospodarowania rejonu ulicy Kondratowicza w kontekście planowanego odcinka II linii metra.

Do pobrania: ULICA KONDRATOWICZA – w poszukiwaniu centrum współczesnego Bródna.pdf