Warsztaty eksperckie – Jagiellońska 28

Celem warsztatów było przygotowanie wytycznych do programu funkcjonalno-użytkowego w związku z planowaną inwestycją w budynku przy ul. Jagiellońskiej 28 (róg ul. Ks. I. Kłopotowskiego), polegającą na modernizacji i przebudowie obiektu dla potrzeb Teatru Baj oraz Przedszkola 183.

Przeprowadzona analiza objęła wszystkie strony procesu realizacji inwestycji budynku – teatru oraz przedszkola a także przedstawicieli Prezydenta m. st. Warszawy, Stołecznego Konserwatora Zabytków, Pełnomocnika ds. Rewitalizacji Dzielnicy Praga-Północ, Zarządu Gospodarowania Nieruchomościami oraz Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.

Warsztaty realizował zespół ekspercki OW SARP  w składzie:

arch. Paweł Czaplicki
arch. Konrad Grabowiecki
arch. Marlena Happach

Magdalena Turowska-Kowalczyk – koordynator.

W pierwszym etapie realizacji warsztatów, który odbył się w grudniu 2015 r., zespół OW SARP przeprowadził spotkania konsultacyjne poświęcone zagadnieniom funkcjonowania trzech różnych instytucji: Teatru Baj, Przedszkola nr 183 oraz Biblioteki Publicznej Dzielnicy Praga-Północ w jednym obiekcie. Celem spotkań było ustalenie harmonogramu działań, przedstawienie zasad funkcjonowania teatru, przedszkola i biblioteki w cyklu dziennym, tygodniowym i rocznym oraz określenie potrzeb i oczekiwań dyrekcji i pracowników każdej z instytucji oraz przedstawicieli dzielnicy i miasta wobec nowej inwestycji przy ul. Jagiellońskiej 28. Odbyło się także spotkanie konsultacyjne poświęcone technicznym uwarunkowaniom przeprowadzenia inwestycji.

Ze względu na wartościową zachowaną historyczną formę oraz położenie w centralnej części dzielnicy Praga Północ podczas warsztatów uzgodniono, że budynek przy ul. Jagiellońskiej 28 ma spełniać potrzeby swoich użytkowników, ale też stworzyć ponadlokalną atrakcję zwracającą uwagę na coraz bardziej doceniany obszar centralnej Pragi.

Poza dotychczasowymi użytkownikami budynku: przedstawicielami teatru i przedszkola oraz potencjalnym nowym użytkownikiem – filią biblioteki, o pomysłach na modernizację budynku przy ul. Jagiellońskiej 28 rozmawialiśmy też z najmłodszymi użytkownikami. W ramach warsztatów „Krok po kroku w stronę teatru marzeń” przeprowadzonych przez zespół Teatru Baj odbyły się trzy spotkania: dla stałych widzów teatru – dzieci i ich rodziców, uczniów trzeciej klasy szkoły podstawowej z warszawskiej Pragi Północ oraz pięciolatków z Przedszkola nr 183.

Koncepcję i scenariusz warsztatów stworzyli: Andrzej Bocian – aktor Teatru Baj i Aldona Kaszuba – kierownik literacki Teatru Baj. Wyboru i przygotowania materiałów plastycznych dokonał Łukasz Kuczyński – plastyk z Teatru Baj.

W drugim etapie, w ramach opracowania wytycznych, rozważane były różne warianty układu funkcjonalno-przestrzennego, przy założeniu uwzględnienia wszystkich funkcji zadeklarowanych przez użytkowników.

Przeprowadzona analiza wskazała na brak możliwości wprowadzenia wszystkich trzech funkcji do budynku przy uwzględnieniu zgłoszonych potrzeb. Wobec braku możliwości rozbudowy budynku ostatecznie podjęta została decyzja o przygotowaniu wytycznych programowo-przestrzennych dla dwóch funkcji: teatru oraz przedszkola.

Na bazie prac warsztatowych, w lipcu 2016 roku ukazała się publikacja: „Jagiellońska 28. Rewitalizacja praskiego dziedzictwa” zawierająca finalne wytyczne do programu funkcjonalno-użytkowego, materiały dotyczące przebiegu warsztatów oraz opracowanie dotyczące wartości zabytkowych dawnego Zakładu Wychowawczego Gminy Żydowskiej im. Michała Bergsona przygotowane przez arch. Marię Sołtys.

Broszura wydana dzięki współpracy z Teatrem Baj w ramach serii wydawniczej WARSZTATY OW SARP jest dostępna w wersji drukowanej w biurze OW SARP. Można ją także pobrać w wersji cyfrowej. JAGIELLOŃSKA 28. Rewitalizacja praskiego dziedzictwa.pdf

okladka_Jagiellonska28