Zagospodarowanie Osi Stanisławowskiej w rejonie Portu Czerniakowskiego

W pierwszej połowie 2015 roku Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich na zlecenie Zarządu Mienia m. st. Warszawy zorganizował warsztaty eksperckie na temat zagospodarowania Osi Stanisławowskiej w rejonie Portu Czerniakowskiego w Warszawie.

Na bazie prac warsztatowych, w maju 2015 roku OW SARP wydał publikację: „Rekomendacje dotyczące zagospodarowania Osi Stanisławowskiej w rejonie Portu Czerniakowskiego”. Publikacja została wydane w dwóch wersjach:

  • w wersji drukowanej broszury (przekazanej Zarządowi Mienia)
  • w wersji elektronicznej (rozszerzonej), dostępnej na tej stronie OW SARP

Do pobrania: Rekomendacje dotyczące zagospodarowania Osi Stanisławowskiej w rejonie Portu Czerniakowskiego.pdf

Celem warsztatów było wypracowanie zbioru rekomendacji dotyczących możliwego przyszłego zagospodarowania istotnego fragmentu przestrzeni publicznej Warszawy – miejsca, w którym Oś Stanisławowska przechodzi przez obszar Portu Czerniakowskiego.

Nad rekomendacjami pracował zespół ekspertów w składzie: arch. Tomasz Majda – TUP, arch. Maciej Miłobędzki  – OW SARP, arch. Tomasz Olszewski, arch. Dorota Sawicka – OW SARP, OW TUP, arch. Dariusz Śmiechowski – OW SARP, inż. Zygmunt Użdalewicz, arch. kraj. Patryk Zaręba oraz arch. kraj. Katarzyna Łowicka – koordynatorka warsztatu – OW SARP.

Działania warsztatowe koncentrowały się m.in. na: określeniu potencjału miejsca, diagnozie problemów, znalezieniu wstępnych wariantowych propozycji rozwiązań oraz wypracowaniu na ich podstawie spójnych zaleceń i uwag do dalszych faz prac planistycznych i projektowych, które będą stanowić istotny element strategii przekształceń i rozwoju tego miejsca. Warsztaty były elementem publicznej dyskusji na temat planów zagospodarowania wschodniej części założenia Osi Stanisławowskiej.

Warsztaty eksperckie zostały zorgnizowane przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich na zlecenie Zarządu Mienia m. st. Warszawy.