“Zagospodarowanie przestrzeni przed Dworcem PKP – ul. 3 maja” w Sosnowcu.

SARP O/Katowice ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla zadania “Zagospodarowanie przestrzeni przed Dworcem PKP – ul. 3 maja” w Sosnowcu.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie: do 22.02.2017 do godziny 15:00.

Szczegóły i regulamin konkursu na stronie Organizatora >>>