Konkurs studialny na opracowanie modelu funkcjonalno-przestrzennego komendy i komisariatu Policji

Proponowany modelowy wizerunek budynku Policji stanowi obietnicę zmiany jakościowej.
Reprezentuje wysoką jakość architektury będąc w zgodzie z postulatami wynikającymi z badań społecznych. Symbolizuje solidność, a jednocześnie współczesną elegancję. Może być łatwo identyfikowany z jednostką policyjną. Obrazuje właściwe proporcje „otwarcie-zamknięcie” oraz harmonię „wnętrze – zewnętrze”.

Rozstrzygnięcie konkursu: 2013-06-18

Zamawiający: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Skład Sądu Konkursowego:
Przewodniczący arch. Dariusz Śmiechowski SARP Warszawa
Sędzia Referent: arch. Wojciech Kotecki SARP Warszawa
Sędzia arch. Maria Saloni-Sadowska SARP Warszawa
Sędzia nadinsp. Krzysztof Gajewski I Zastępca Komendanta Głównego Policji
Sędzia Jolanta Zaborska Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
Sędzia Joanna Faryna-Wielowieyska Asystent Polityczny Ministra Spraw Wewnętrznych
Sędzia Grzegorz Strzelewicz SPFP
z-ca członka Sądu Konkursowego arch. Jan Sukiennik SARP Warszawa
z-ca członka Sądu Konkursowego Monika Zakrzewska Zastępca Dyrektora Biura Ministra w MSW

Nagroda:

RWSL | Pracownia Architektoniczna sp. z o.o.

Skład zespołu:
Jacek Wasiak, Monika Wachtryk, Joanna Marciniak, Kamil Kacprzak, Paweł Karczmarczyk
http://www.rwsl.eu/

Opinia Jury:
Za przedstawienie koncepcji spójnej, klarownej, umiarkowanej w środkach a jednocześnie atrakcyjnej.

Proponowany modelowy wizerunek budynku Policji stanowi obietnicę zmiany jakościowej.
Reprezentuje wysoką jakość architektury będąc w zgodzie z postulatami wynikającymi z badań społecznych. Symbolizuje solidność, a jednocześnie współczesną elegancję. Może być łatwo identyfikowany z jednostką policyjną. Obrazuje właściwe proporcje „otwarcie-zamknięcie” oraz harmonię „wnętrze – zewnętrze”.

Pomysł na łatwy w realizacji zwarty budynek z wewnętrznym atrium, uzasadniony względami urbanistycznymi, ekonomicznymi i ergonomicznymi, pozwala zarówno na współtworzenie przestrzeni publicznej jak uzyskanie wartościowej półotwartej zielonej przestrzeni wewnętrznej.
Architektura charakteryzuje się niebanalną estetyką zbudowaną w sposób świadomy z gry elementów pełnych i dających poczucie otwartości przeszkleń częściowo przesłoniętych perforowanymi elementami metalowymi (zamiast krat). W opracowaniu zwraca uwagę dbałość o elementy takie jak ogrodzenie, oświetlenie, ławki, parking rowerowy przed wejściem oraz dekoracyjny a jednocześnie symbolizujący siłę mur z napisem Policja. Proponowane elementy są możliwe do stosowania również w obiektach istniejących.

W strefie wejściowej, przedstawionej w sposób właściwy za pomocą wizualizacji, konieczne jest doprecyzowanie aspektów funkcjonalnych, co jest możliwe prostymi środkami (umiejscowienie recepcji i dyżurki, siedziska z oparciami). Należy także rozważyć sposoby ograniczenia, w razie potrzeby, transparentności przeszkleń a także dostępność całości budynku dla osób niepełnosprawnych (np. umieszczenie windy).

Wizualnie, estetycznie budynek pretenduje do miana komendy marzeń, wyraz ten został jednak osiągnięty dość wyrafinowanymi środkami. Należy rozważyć w nowobudowanych obiektach możliwość wykorzystywania ekonomicznych, zamiennych materiałów elewacyjnych.

Sąd Konkursowy zaleca wykonanie w ramach opracowania uzupełniającego, przygotowanego we współpracy z autorami „identyfikacji graficznej”, spójnego dla obu prac planu strefy wejściowej wraz z dopracowanym zestawem elementów standardowych. Opis wymaga poszerzenia, doprecyzowania oraz korekty stylistycznej i językowej, tak by mógł być szeroko wykorzystywany w ramach prowadzonego Programu standaryzacji komend i komisariatów Policji.

 

 

Wyróżnienie honorowe

Zuzanna Polak-Cytawa, Anna Wójtowicz, Marcin Skrzypczak i Mikołaj Gierych

 

Wyróżnienie honorowe

Designlab, Magdalena Czapiewska, Karol Murlak, Zuzanna Lemieszek