Konkurs studialny na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej przedsięwzięcia „Polaricum” w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie

SARP O/Katowice ogłasza Konkurs na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej przedsięwzięcia „Polaricum” w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie.

Składanie Wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, składanie pytań dotyczących regulaminu do dnia 11.08.2016 r. do godziny 15:00 (liczy się termin dostarczenia Wniosku do Organizatora konkursu).

Ostateczny termin składania prac konkursowych przez Uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie
do dnia 30.10.2016 r. do godziny 15:00 (liczy się termin potwierdzenia dostarczenia pracy do Organizatora konkursu).

Regulamin konkursu wraz załącznikami dostępny na stronie: http://www.sarp.katowice.pl/konkursy/konkursy_realizacyjne_sarp_katowice/Konkurs__669.html