Konkurs SARP 1018 realizacyjny, jednoetapowy konkursie na koncepcję architektoniczną wielofunkcyjnego budynku usługowego z bosmanatem wraz z zagospodarowaniem terenu w Porcie Czerniakowskim w Warszawie