Konkurs rekomendowany SARP 014/R/2021 na opracowanie koncepcji zagospodarowania Placu 3 Maja w Wołominie