Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rozbudowy Państwowej Szkoły Muzycznej w Jastrzębiu Zdroju.

Przedmiotem Konkursu jest sporządzenie przez Uczestników Konkursu – zgodnie z warunkami Regulaminu – koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla rozbudowy szkoły muzycznej, jako twórczej pracy projektowej. Zespół założenia przestrzennego – w zakresie określonym jako przedmiot Konkursu – obejmować będzie: – salę koncertową wraz z programem towarzyszącym; – łącznik pomiędzy istniejącym budynkiem szkoły muzycznej, a salą koncertową wraz z programem towarzyszącym; – zagospodarowanie terenu, z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań.

Celem konkursu jest wyłonienie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej najlepszej pod względem funkcjonalno użytkowym i kompozycyjnym – z uwzględnieniem kontekstu istniejącego zagospodarowania obszaru i jego otoczenia.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 13|06|2016 godz. 15:00
Termin składania prac konkursowych: 30|08|2016 godz. 15:00

Szczegóły i regulamin: http://www.sarp.katowice.pl/Konkurs_w_Jastrzebiu_Zdroju_.html