Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej pn: Rewitalizacja centralnych przestrzeni publicznych miasta Turku.

Gmina Miejska TUREK ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej pn: Rewitalizacja centralnych przestrzeni publicznych miasta Turku.

Konkurs został pozytywnie zaopiniowany i uzyskał rekomendację Poznańskiego Oddziału SARP.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, regulamin wraz załącznikami i inne materiały konkursowe znajdują się na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Miasta Turek.

Ogłoszenie konkursu – 30 czerwca 2016 r.

Składanie zgłoszeń do konkursu do 10 sierpnia 2016 r.

Publikacja listy uczestników konkursu – 23 sierpnia 2016 r.

Składanie pytań do 8 września 2016 r.

Odpowiedzi na pytania do 14 września 2016 r.

Składanie prac konkursowych – 28 października 2016 r.

Publiczne ogłoszenie wyników konkursu – 30 listopada 2016 r.

1 nagroda: 30 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu udzielenia zamówienia publicznego na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej – wykonanie prac projektowych

2 nagroda: 15 000 zł brutto

3 nagroda: 5 000 zł brutto