Konkurs na opracowanie koncepcji Ogrodu XXI wieku z pawilonem wystawienniczym – Rewitalizacja obszaru Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

W dniu 14 listopada 2013 roku o godz. 12:00 w Łazienkach Królewskich odbyło się ogłoszenie wyników międzynarodowego Konkursu architektonicznego pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministra Środowiska, na koncepcję Ogrodu XXI wieku z pawilonem wystawienniczym.

W ramach rewitalizacji niezagospodarowanego obszaru Łazienek Królewskich o pow. 2,5 ha powstanie nowy ogród oraz 1800 mprzestrzeni wystawowej pod jego powierzchnią. To bardzo ważny projekt dla przyszłości Muzeum Łazienki Królewskie. Jego realizację zaplanowano na lata 2014-2020 z środków MK i DN, Funduszy europejskich. Organizator liczy też na wsparcie Funduszu Ochrony Środowiska.

Pawilon wystawienniczy w Ogrodzie XXI wieku da nie tylko nowe życie kulturalne dla Łazienek Królewskich, ale pozwoli muzeom warszawskim na organizację dużych wystaw czasowych oraz włączy stolicę do międzynarodowego obiegu atrakcyjnych wystaw. Dlatego projekt ten ma tak ważne znaczenie dla polityki kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dla edukacji ekologicznej co wyraża również mecenat Ministra Środowiska.

Do udziału w konkursie zgłosiło się 80 zespołów (w tym 16 międzynarodowych), zakwalifikowanych zostało 66 architektów (w tym 13 międzynarodowych), spośród których 48 złożyło opracowania studialne I etapu.

Międzynarodowy Sąd Konkursowy w składzie:

 • architekt Krzysztof Ingarden – Przewodniczący
 • architekt SARP Grzegorz Stiasny –Sędzia referent
 • prof. architekt Stanisław Fiszer,
 • Monica Luengo – Prezydent Międzynarodowego Komitetu Krajobrazu Kulturowego ICOMOS- IFLA,
 • prof. Jacek Purchla -Dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie,
 • prof. Andrzej Rottermund – Przewodniczący Rady Muzeum Łazienki Królewskie, Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie
 • Tadeusz Zielniewicz – Dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie

spośród 48 opracowań studialnych nadesłanych w I etapie wybrał w dniu 12 września 5 propozycji do II etapu, reprezentujących różne koncepcje ogrodu i pawilonu wystawienniczego.

Podczas posiedzenia w dniach 12 – 13 listopada Sąd Konkursowy przyznał 2 nagrody oraz 3 równorzędne wyróżnienia w II etapie konkursu.

Ogłoszenie wyników – II etap

Dnia 22 listopada 2013r.  o godzinie 12.00 w budynku Podchorążówki (wejście od ul. Myśliwieckiej)  na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie odbędzie się dyskusja pokonkursowa dotycząca konkursu na opracowanie koncepcji Ogrodu XXI wieku z pawilonem wystawienniczym – Rewitalizacja obszaru Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.
Wystawa pokonkursowa, zlokalizowana w tym samym budynku, jest czynna od dnia 14.11.2013r. w poniedziałki od 11.00 do 16.00 oraz wtorek-niedziela od 9.00 do 16.0

 

Mecanoo Architecten i jojko+nawrocki architekci
Skład zespołu autorskiego: Brouwer Jelmar, Bortko Jakub, Delva Steven, van Gameren Dick, van Gessel Michael R., Guis Robbert, Kaal Sebastiaan, Konovalov Vladimir, Jojko Marcin, Jurasz Grzegorz, Korzuch Maria, Nawrocka Agnieszka, Nawrocki Bartłomiej, Swinder Bianka, Verlaan Joost, Weber Agnieszka, van der Weide Anne-Marie, Zaczek Iwona.

I Nagrodę przyznano za:

Trafną interpretację warunków konkursu, a w szczególności za:

 • Propozycję ogrodu – łąki, którego trójkątna, wyniesiona platforma nadaje ogrodowi status wyjątkowości. Krawędź tarasu ogrodu wzdłuż alei Chińskiej wzmacnia jej dominującą funkcję.
 • Propozycję pawilonu umieszczonego w całości pod projektowanym ogrodem. Funkcjonalne rozwiązanie obsługi publiczności, przestrzeni wystawienniczej, jej zwartość i możliwości elastycznego kształtowania.
 • Dobre powiązania projektowanego ogrodu z perspektywą widokową na łąki krajobrazowe od strony północnej.
 • Za właściwe propozycje zastosowania rozwiązań technologii proekologicznych uzupełnionych metodami pasywnymi, oraz propozycjami użycia materiałów odnawialnych.

Sąd konkursowy dla zwycięskiej pracy zaleca:

 • ograniczenie zagłębienia terenu w strefie wjazdu od strony miasta
 • wariantowe opracowanie rozwiązań geometrii krawędzi tarasów ogrodu
 • dalszą analizę rozwiązań programowo– przestrzennych z użytkownikiem – Muzeum Łazienki Królewskie, a następnie opracowanie koncepcji pokonkursowej.

Opis

WXCA
Skład zespołu autorskiego: Zbigniew Wroński, Szczepan Wroński, Marta Sękulska-Wrońska, Michał Czerwiński, Anna Dobek, Marcin Bieńka, Małgorzata Dembowska, Piotr Łosek.

II Nagrod przyznano za:
Prosty funkcjonalnie i przestrzennie układ parkowy z wolnostojącym pawilonem wystawowym. Bryła pawilonu trafnie nawiązuje do skali historycznych obiektów Łazienek. Proponowana architektura charakteryzuje się surowością, prostotą i ekonomią. Założenie ogrodu – parku kontynuuje tradycje rozwiązań krajobrazowych.

Opis

KKM Kozień Architekci i COQIU MALACHOWSKA COQUI Stadtebau Landschaftsarchitektur

Skład zespołu autorskiego:

Architektura:
KKM Kozień Architekci
dr inż. arch. Marek Kozień, dr inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak. mgr inż. arch. Katarzyna Kozień – Kornecka.

Współpraca:
mgr inż.arch. Michał Rączka, mgr inż.arch. Magdalena Habrat-Rączka, mgr inż.arch Ewelina Michalik-Krok, mgr inż.arch. Małgorzata Szewczyk , mgr inż.arch. Joanna Filipek, mgr inż.arch. Beata Tokarska-Kornecka, mgr inż.arch. Jakub Kornecki, mgr inż.arch. Dawid Gizicki, stud.arch. Jakub Dziewoński

Konstrukcja:
dr inż. Adam Klimek

Architektura Krajobrazu:
COQIU MALACHOWSKA COQUI Stadtebau Landschaftsarchitektur: Dipl.Ing.arch.kraj. Joerg Th.Coqui, Mgr inz.arch.kraj. Izabela Małachowska-Coqui, Bsc.arch. Katarzyna Sikora, Bsc. arch. Łukasz Sprada, Bsc.arch.kraj. Amalia Miranda

Wyróżnienie przyznano za:
Szerokie połączenie widokowe z zabytkowym pawilonem Nowej Oranżerii

Opis

Rar-2 laboratorium Architektury, Jan Kubec i ABIES ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, Barbara Kraus-Galińska
Skład zespołu autorskiego:
Dr inż. arch. Jan Kubec, mgr inż. arch. Anna Małek, mgr inż.arch.kraj. Barbara Kraus- Galińska, mgr inż.arch.kraj. Magdalena Wnęk, mgr sztuki Leszek Jodliński, Stud. WAP.Śl.Tomasz Błażyca, Stud. WAP. Śl. Dominika Juraszczyk

Wyróżnienie przyznano za:
Próbę przestrzennego eksperymentu dążącego do połączenia przestrzeni ogrodowej z krajobrazem i funkcjami miejskimi.

Opis

 

JRK 72 ARCHITEKT JACEK KRYCH,  2N STUDIO ARCHITEKTURY BEATA MŁYNARSKA-NAWRATEK8,  ARCH.KRAJOBRAZU MACIEJ NONAS
Skład zespołu autorskiego:
architekt, architekt krajobrazu Jacek Krych, architekt Klaudia Fiegler, architekt Karol Sabalczyk, inż.arch. Joanna Urbanowicz
współpraca:
inż.arch. Michał Nawrot, architekt Beata Młynarska- Nawratek, architekt krajobrazu Maciej Nonas

Wyróżnienie przyznano za:
Podkreślenie znaczenia edukacji ekologicznej i technologicznej.

Opis