Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zespołu zabudowy usługowo-mieszkaniowej w Kielcach | NR 953

Informujemy, że SARP oddział Kielce zorganizował konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zespołu zabudowy usługowo-mieszkaniowej. Dotyczy on działki nr 94/50 w Kielcach przy ulicy Wojska Polskiego, a zamawiającym konkurs jest firma Condite Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Development S.K.A. w Kielcach.

Szczegóły konkursu dostępne tu.

Condite Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Development S.K.A. w Kielcach, 25-510 Kielce, ul. Piotrkowska 12.

W imieniu Zamawiającego Konkurs przeprowadza:
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Kielcach,  25-515 Kielce, ul. Silniczna 15/4

www.kielce.sarp.org.pl

Osobą upoważnioną do kontaktów z Uczestnikami Konkursu jest:

Sekretarz Sądu Konkursowego: mgr inż. arch. Wojciech Głowacki
kontakt: konkurs.sarp.nr953@gmail.com

Regulamin konkursu oraz szczegóły dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej konkursu.

REGULAMIN
ZAŁĄCZNIKI
MATERIAŁY

-atrakcyjność i oryginalność idei projektu i rozwiązań architektonicznych,
-korzystność współczynnika PUM i GLA do całkowitej powierzchni użytkowej,
-kosztorysowa wartość projektu.

do 08.11.2013r.-Nadsyłanie pytań
do 20.11.2013r.-Odpowiedzi na pytania
20.12.2013r.do godz. 18:00 – Termin składania prac konkursowych
02.01.2014r. -Ogłoszenie wyników konkursu

I NAGRODA: 10 000,- zł (dziesięć tysięcy złotych)

II NAGRODA: 5 000,- zł (pięć tysięcy złotych)

III NAGRODA: 3 000,- zł (trzy tysiące złotych)

mgr inż. arch. Jakub Wacławek (SARP Warszawa) – Przewodniczący Sądu Konkursowego

mgr inż. arch. Wojciech Gwizdak (SARP Kielce) – Sędzia Referent

mgr inż. arch. Janusz Janik (SARP Kielce)

mgr inż. arch. Artur Hajdorowicz (dyrektor Biura Planowania Przestrzennego miasta Kielc)

mgr inż. Wiesław Milcarz (Prezes Zarządu Condite)

mgr inż. Andrzej Łęczyński (Prokurent Condite)

Zastępca Sędziego:

mgr inż. arch. Grzegorz Król

Sekretarz Organizacyjny Konkursu:

mgr inż. arch. Wojciech Głowacki (SARP Kielce)