Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej mostu pieszo-rowerowego przez Wisłę

Konkurs polega na wykonaniu koncepcji architektonicznej mostu pieszo–rowerowego łączącej brzegi Wisły na wysokości ulic Karowej i Okrzei.

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pod względem architektonicznym, wizualnym, użytkowym, komunikacyjnym i ekonomicznym koncepcji architektonicznej mostu pieszo-rowerowego.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu, w oparciu o niniejszy Regulamin oraz załączniki merytoryczne, koncepcji architektonicznej mostu pieszo–rowerowego. Koncepcja powinna być zgodna z przedstawionymi poniżej wytycznymi w zakresie komunikacji oraz gospodarki wodnej. Poza rozwiązaniami w zakresie architektoniczno–konstrukcyjnymi mostu, koncepcja musi przedstawić sposób sprawnego skomunikowania przyczółków mostu z istniejącymi i projektowanymi szlakami komunikacyjnymi po obu stronach rzeki.

Szczegóły oraz regulamin na stronie >>> www.architektura.um.warszawa.pl/mostdlapieszych

Koncepcję mostu musi cechować wysoka jakość architektury, również w zakresie detalu. Obiekt powinien wpisywać się w pejzaż miasta oraz stanowić jego rozpoznawalny fragment poprzez uwzględnienie w projekcie nowatorskiej myśli architektonicznej nadającej obiektowi niepowtarzalność i oryginalność podkreślającą jego wysoką rangę. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na istniejące kierunki widokowe; konstrukcja mostu powinna w sposób przemyślany i harmonizujący ingerować w panoramę miasta jaka rozpościera się z prawego brzegu Wisły.

Oceny spełniania wymagań formalnych przez uczestników konkursu oraz złożonych prac konkursowych dokona Sąd Konkursowy, powołany przez Zamawiającego w składzie:

– Marek Mikos – Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego – Urząd m.st. Warszawy Przewodniczący Sądu
– Andrzej Brzeziński – Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Lądowej
– Jacek Grunt-Mejer – Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji – Urząd m.st. Warszawy
– Marlena Happach – Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego – Urząd m.st. Warszawy
– Renata Kaznowska – Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy
– Agnieszka Kulesza – Zarząd Dróg Miejskich
– Ewa Kuryłowicz – sędzia SARP
– Rainer Mahlamäki – architekt SAFA
– Hubert Markowski – Politechnika Warszawska Wydział Architektury – Sędzia Referent
– Maciej Mąka – sędzia SARP
– Adam Pawłowski – Politechnika Warszawska Wydział Architektury
– Łukasz Puchalski – Zarząd Dróg Miejskich
– Wojciech Wagner – Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego – Urząd m.st. Warszawy
– Wojciech Zabłocki – architekt
– Patryk Zaręba – architekt krajobrazu
– Henryk Zobel – Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Lądowej

I nagroda pieniężna w wysokości  100 000 zł. oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

II nagroda pieniężna  w  wysokości 70 000 zł.

III nagroda pieniężna  w  wysokości 40 000 zł.

oraz pulę do wypłat za ewentualne wyróżnienia, w łącznej wysokości do 50 000 zł.

Zadawanie pytań dotyczących składania Wniosków do 3 stycznia 2017 r.

Składanie wniosków o dopuszczenie do uczestnictwa w Konkursie do 20 stycznia 2017 r. do godz. 16.00.

Zadawanie pytań dotyczących Regulaminu do 31 marca 2017 r.

Składanie prac konkursowych (w godzinach pracy urzędu od 8 do 16) do 8 maja 2017 r. do godz. 16.00

Dopuszczalne są wyłącznie następujące formy kontaktu z Sekretarzem Konkursu:

  • korespondencja elektroniczna kierowana na adres e-mail: konkursy@um.warszawa.pl
  • korespondencja kierowana faksem pod nr: 22 443 24 50 ( z dopiskiem: „MOST DLA PIESZYCH”)
  • korespondencja pocztowa przesyłana na adres:
    Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa