Konkurs na koncepcję modernizacji budynku ROTUNDY przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie i jej otoczenia

PKO Bank Polski we współpracy z firmą DuPont, Warszawskim Oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich, Polish Green Building Council i portalem Architizer.com ogłasza międzynarodowy konkurs architektoniczny na koncepcję modernizacji budynku warszawskiej Rotundy i stworzenie wokół budynku atrakcyjnego terenu publicznego, który stanie się dynamicznym miejscem spotkań i soczewką ogniskującą życie miasta.

Rotunda jest istotnym elementem założenia zespołu architektoniczno-urbanistycznego zrealizowanego w latach 1962-1969, wg projektu Zbigniewa Karpińskiego z zespołem. Projekt realizacyjny był kontynuacją pracy nagrodzonej w konkursie architektonicznym w 1958 roku. Od tego czasu w Rotundzie znajduje się oddział PKO Banku Polskiego, największego banku w Europie Centralnej.

Zmodernizowana Rotunda powinna zachować niepowtarzalną atmosferę odzwierciedlającą jej “pomnikowy” charakter. Projekty będą oceniane na podstawie jakości rozwiązań, ich relacji z otoczeniem i dbałości o detale.

Głównym celem konkursu jest modernizacja budynku Rotundy, a jednocześnie stworzenie przyciągającej ludzi przestrzeni publicznej.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie przekształcić dotychczasową konstrukcję budynku, zachowując jego tradycyjny kształt i charakter jako punktu przyciągającego uwagę w centrum Warszawy. Główny nacisk kładzie się na zintegrowanie konstrukcji z otaczającą ją tkanką miejską, a także opracowanie innowacyjnych, zrównoważonych rozwiązań projektowych przenoszących historyczną wartość budynku w XXI wiek.

Oprócz zachowania charakterystycznych cech budynku, planuje się uzyskanie certyfikacji w dwóch z trzech wybranych systemów oceny zrównoważonego budownictwa tj.: LEED, BREEM lub DGNB.

Cele konkursu podzielone są na dwa etapy:

ETAP I

W etapie pierwszym należy przygotować schematyczną propozycję projektową programu, uwzględniającą następujące kwestie:

– Zabudowa terenu oraz uwidocznienie relacji funkcjonalnych i przestrzennych z przestrzeniami publicznymi w jego najbliższym sąsiedztwie.
– Modernizacja architektoniczna budynku Rotundy z uwzględnieniem wymogów i wytycznych programowych.

ETAP II

Finaliści wyłonieni w etapie pierwszym, zostaną poproszeni o szczegółowe rozwinięcie przedstawionych propozycji i koncepcji projektowych. Propozycje te obejmować będą:

– Szczegółową koncepcję zabudowy terenu.
– Szczegółową koncepcję architektoniczną modernizacji budynku Rotunda z uwzględnieniem wymagań i wytycznych programu, a także przedstawienie odpowiednich rysunków, szczegółów architektonicznych, rozwiązań materiałowych, etc.

W obu etapach konkursu rozwiązania projektowe przedstawione w pracach powinny uwzględniać na etapie budowy 3 (trzech) z 6 (sześciu) rozwiązań materiałowych firmy DuPont.

W obu etapach konkursu rozwiązania projektowe powinny uwzględniać zastosowanie kluczowych rozwiązań budownictwa zrównoważonego, które mogą się przyczynić do uzyskania wielokryterialnej certyfikacji typu LEED, BREEAM czy też DGNB.

ETAP I

Rozpoczęcie konkursu – 14 czerwca 2013
Rozpoczęcie rejestracji – 24 czerwca 2013
Ostateczny termin rejestracji – 15 lipca 2013 (23:59 CET)
Termin składania zapytań – 34 czerwca – 3 lipca 2013
Zamieszczenie odpowiedzi na pytania – 17 lipca 2013
Termin składania prac – 19 sierpnia 2013 (23:59 CET)
Obrady jury konkursu – 21 sierpnia – 23 sierpnia 2013
Ogłoszenie finalistów – 29 sierpnia 2013

ETAP II

Termin składania zapytań – 29 sierpnia – 16 września 2013
Zamieszczenie odpowiedzi na pytania – 30 września 2013
Termin składania prac – 7 listopada 2013 (23:59 CET)
Obrady jury konkursu – 13 listopada – 15 listopada 2013
Ogłoszenie zwycięzców – 28 listopada 2013

Aktualności konkursowe, regulamin z załącznikami oraz wszelkie dokumenty znajdują się na oficjalnej stronie konkursowej:

http://architizer.com/blog/dupont-changing-the-face-polish/ (po polsku)

http://architizer.com/blog/dupont-changing-the-face/ (in English)