Konkurs architektoniczny “Współczesna Kamienica Łódzka”

Pani Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska ogłosiła konkurs architektoniczny na opracowanie projektu studialnego „Współczesnej Kamienicy Łódzkiej”. Konkurs kierowany jest do osób związanych z architekturą, sztuką, designem. Udział w nim mogą wziąć zarówno studenci architektury, kierunków artystycznych jak i architekci czy designerzy. Zależy nam na tym, aby konkurs trafił do jak najszerszej grupy odbiorców. Konkurs ma wskazać możliwe kierunki poszukiwań twórczych rozwiązań we współczesnym rozwoju architektury łódzkich kamienic, które wzmocnią tożsamość urbanistyczną i architektoniczną miasta.

Szczegóły oraz regulamin na stronie Urzędu Miasta Łodzi: http://www.uml.lodz.pl/kultura/konkursy_stypendia_nagrody/konkurs_architektoniczny_wspolczesna_kamienica_lodzka/