Konkurs architektoniczny na koncepcję modernizacji przejść podziemnych przy Dworcu Centralnym PKP w Warszawie

Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Dróg Miejskich przy ul. Chmielnej 120 ogłasza KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA KONCEPCJĘ MODERNIZACJI PRZEJŚĆ PODZIEMNYCH PRZY DWORCU CENTRALNYM PKP W WARSZAWIE.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej koncepcji modernizacji zespołu przejść podziemnych zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie Dworca Centralnego PKP w Warszawie tj: – Hala pod skrzyżowaniem Jana Pawla ll (Chałubinskiego) z Al. Jerozolimskimi, przejście pod Alejami Jerozolimskimi wzdluż ul. Emilii Plater i przejście pod Alejami Jerozolimskimi pomiędzy Dworcem Centralnym a budynkiem LIM.
Szczegóły oraz regulamin na stronie www.zdm.pl
UWAGA!
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie kończy się 10.10.2014r. o godz. 15:00.
Składanie prac konkursowych w terminie do 08.12.2014 do godz. 15:00