Konkurs na opracowanie koncepcji projektowej kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Nettą oraz kładek pieszo-rowerowych nad wejściami do trzech istniejących przystani wodnych na północno-wschodnim brzegu rzeki Netty w Augustowie

Zamawiający powierzył przygotowanie i przeprowadzenie postępowania konkursowego Stowarzyszeniu Architektów Polskich – SARP Oddział w Białymstoku.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie autorskiej koncepcji projektowej kładki pieszo-rowerowej zlokalizowanej w miejscu wypływu rzeki Netty z jeziora Necko – wraz z systemem ciągów komunikacyjnych, w tym ciągiem pieszo rowerowym łączącym ww. kładkę z plażą Bielnik przy ul. Nad Nettą – oraz kładek pieszo-rowerowych nad wejściami do trzech istniejących przystani wodnych na północno-wschodnim brzegu rzeki Netty w Augustowie.

Składanie „Wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie” – do 20.06.2016 r. do godz. 15:30
Składanie prac konkursowych – do 19.08.2016 r. do godz. 18:00

Szczegółowe informacje i regulamin: http://www.sarp-bialystok.org/index.php?secId=1&page=0&newsId=415