Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej ośrodka sportów wodnych – bazy kajakarzy – oraz zagospodarowania terenu Gimnazjum nr 1 i błoni nad rzeką Nettą w Augustowie

Zamawiający powierzył przygotowanie i przeprowadzenie postępowania konkursowego Stowarzyszeniu Architektów Polskich – SARP Oddział w Białymstoku.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie autorskiej koncepcji programowo-przestrzennej ośrodka sportów wodnych – bazy kajakarzy – oraz zagospodarowania terenu Gimnazjum nr 1 i błoni nad rzeką Nettą w Augustowie.

Składanie „Wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie” – do 09.08.2016 r. do godz. 15:30
Składanie prac konkursowych – do 06.10.2016 r. do godz. 15:30

Szczegółowe informacje i regulamin: http://www.sarp-bialystok.org/index.php?secId=1&page=0&newsId=418