Jednoetapowy konkurs realizacyjny na rewitalizację Parku Pole Mokotowskie w Warszawie

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy wraz z Oddziałem Warszawskim SARP zapraszają do wzięcia udziału w jednoetapowym konkursie realizacyjnym na rewitalizację Parku Pole Mokotowskie w Warszawie.

Przedmiotem konkursu jest wykonie koncepcji ogólnej całego terenu Parku wraz z powiązaniami i szczegółowych koncepcji obszarów w granicach wskazanych oraz dokumentacji konkursowej.
Zaleca się, aby Uczestnik konkursu uwzględnił wytyczne oraz zalecenia i uwarunkowania wynikające z Regulaminu oraz załączników.

oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 6 lipca (piątek) o godzinie 15:30, a dyskusja pokonkursowa 11 lipca (środa) o godzinie 16:30 w Bibliotece Narodowej al. Niepodległości 213 w Warszawie (Sala Darczyńców, wejście A – od strony parku Pole Mokotowskie).
Wystawa pokonkursowa czynna będzie od 6 lipca do 13 lipca 2018 r. w godzinach otwarcia Biblioteki Narodowej.
Szczegóły: http://konkurs-polem.sarp.warszawa.pl/