Regulaminy i dokumenty

Statut i regulaminy


Statut SARP – PDF

Regulamin Organizacyjny SARP – PDF

Regulamin Spraw Członkowskich – PDF

Regulamin Sędziów Konkursowych SARP oraz Konkursów Architektonicznych i Urbanistycznych

Regulamin Funduszu Pomocy Koleżeńskiej – PDF

Regulamin Walnego Zebrania Członków Oddziału

Regulamin Walnego Zjazdu Delegatów – PDF

Regulamin Sądów Koleżeńskich – PDF

Regulamin Komisji Rewizyjnych – PDF