Sprawozdania z Walnych Zebrań OW SARP 2015 i 2017

Informujemy, że sprawozdania z Walnych Zebrań OW SARP z lat 2015 i 2017 dostępne są do wglądu w Biurze OW SARP ( ul. Foksal 2) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.