Kolegium Sędziów Konkursowych

Wybory do Kolegium Sędziów Konkursowych odbywać się będą na Walnym Zebraniu OW SARP w dniu 12 października 29019 r. zgodnie z:

Regulaminem Sędziów Konkursowych SARP oraz Konkursów Architektonicznych i Urbanistycznych.

Aby kandydować na członka Kolegium Sędziów Konkursowych OW SARP należy:

  1. Zarejestrować się na stronie http://www.architektsarp.pl postępując zgodnie z umieszczoną na stronie instrukcją. Dotyczy to zarówno sędziów aktywnych jak też osób, które chciałyby zostać członkami KSK, a nie były sędziami w ostatniej kadencji lub chcą kandydować po raz pierwszy.
  2. Rejestracja służy zarejestrowaniu danych o kandydatach oraz potwierdzeniu spełniania kryteriów merytorycznych określonych w Regulaminie. Rejestracja jest jednocześnie zgodą na kandydowanie podczas Walnego Zebrania.
  3. Lista wyborcza kandydatów do KSK OW SARP na Walnym Zebraniu zostanie wygenerowana zgodnie z listą zarejestrowanych na stronie http://www.architektsarp.pl Podczas Walnego Zebrania nie będzie możliwości dopisywania kandydatów do listy poza systemem elektronicznym

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z biurem OW SARP (biuro@sarp.warszawa.pl).

W celu usprawnienia technicznego przygotowania wyborów prosimy o rejestrację w nieprzekraczalnym terminie do 1 października 2019.

Osoby, chcące kandydować po raz pierwszy prosimy o wypełnienie formularza informacyjnego wg wzoru (pobierz formularz) o kandydacie i przesłanie go do biura OW SARP. Informacje o kandydatach zostaną udostępnione w formie broszury informacyjnej o kandydatach podczas Walnego Zebrania OW SARP.


2019.10.02
Osoby, które chciałyby kandydować do Kolegium Sędziów Konkursowych, a nie zarejestrowały się jeszcze na liście  kandydatów prosimy o niezwłoczne
zapoznanie się z warunkami kandydowania na stronie: https://sarp.warszawa.pl/walne-zgromadzenie-2019/kolegium-sedziow-konkursowych/
i zarejestrowanie się na stronie http://www.architektsarp.pl
Informujemy, że lista kandydatów do KSK na Walnym Zebraniu będzie generowana na podstawie listy osób zarejestrowanych w Bazie Kandydatów.
Podczas Walnego Zebrania  OW SARP nie będzie możliwości dopisania się do listy kandydatów z pominięciem rejestracji.