“Warszawa fantastyczna” – Paweł Dunin-Wąsowicz

(wyd. Stowarzyszenie Integracji Kultury, 2011)