“Wanna z kolumnadą” – Filip Springer

(Wydawnictwo Czarne, 2013)