Plany zagospodarowania przestrzennego w Warszawie

W linku znajdziecie informacje na temat projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego aktualnie przygotowanych przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy. Plany zagospodarowania konsultowane są zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Plany wyłożone przed styczniem 2012 roku dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

serwisie mapowym Warszawy dostępna jest mapa prezentująca opracowane i obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Źródło

Bieżące informacje na stronie:
http://konsultacje.um.warszawa.pl/plany_zagospodarowania