Architektura Turkmenistanu

Propozycja prezentacji architektury Turkmenistanu na stronie Internetu Oddziału Warszawskiego  SARP wydawać się może – z racji odległości tego kraju od  nas i braku bezpośrednich  związków  z nami – nieco zaskakująca.  Fakt odkrycia tam w ostatnich latach w Gonur Depe (Szare Wzgórze) być może najstarszego ośrodka naszej cywilizacji , zmieniającego znaną nam z Egiptu, Sumerii czy Doliny Indusu historię, generującego do tego  zapewne  – co ciekawsze – szczątkowo dziś jeszcze w Indiach  zachowaną religię Zaratrusty czy też Antyczny Merw – największe stanowisko archeologiczne wpisane na listę UNESCO – na Jedwabnym Szlaku, co do którego podejmowana jest inicjatywa umieszczenia go również w całości na tej liście  wraz z dalszymi istotnymi jego ośrodkami może zaostrzyć nasze zainteresowania. Również współcześnie dynamicznie rozwijająca się stolica kraju Aszchabad – białe miasto – zbierające w świecie  z racji swej architektury najróżnorodniejsze komentarze, uprzytamnia konieczność wiedzy o tych sprawach w ramach choćby ogólnego wykształcenia współczesnego architekta. Zaznaczyć przy tym należy, że prezentacja ta nie daje pełnego obrazu architektury tego kraju ograniczając się do najbardziej reprezentatywnych jej przykładów (Aszchabad, Nisa, Mary, Antyczny Merw) pokazanych uczestnikom międzynarodowej konferencji  z okazji „1000-lecia architektury Turkmenistanu” w dniach od 11-14 listopada 2013, w której na zaproszenie jej organizatorów uczestniczyłem. Materiał ilustracyjny składający się głównie z fotografii wykonanych przeze mnie i przez moją żonę uzupełniłem zdjęciami z Internetu a w części informującej o wykopaliskach w Gonur Depe reprodukowałem go z podarowanej mi książki napisanej przez prowadzącego w tym rejonie  od roku 1972 prace archeologa Wiktora Sarianidiniego „Marguş – Mystery and True of the Great Culture”, Aszchabad 2008.Wizualna forma przekazu tego materiału ogranicza z natury rzeczy szerszy jego komentarz, co postaram się odrobić pisząc o tym – zwłaszcza o architekturze  zniszczonego trzęsieniem ziemi w roku 1948  Aszchabadu –  w czasopiśmie „Zawód:Architekt”

Opracowanie: Tadeusz Barucki

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją przygotowaną przez Tadeusza Baruckiego: ARCHITEKTURA TURKMENISTANU

Dzięki uprzejmości Tadeusza Baruckiego.