„Zaczyn. O Zofii i Oskarze Hansenach” – Filip Springer

(wyd. Karakter w serii „Mówi muzeum” przygotowywanej

wspólnie z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie)

tekst autora w Dwutygodniku

Zaczyn