Warsztaty Projektowe PIEKARNIA – zmiana terminu złożenia prac

W związku ze zmianą sposobu pracy w ramach Warsztatów Projektowych PIEKARNIA spowodowanych pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, zostaje wydłużony termin złożenia prac przez zespoły projektowe do dnia 7 maja 2020 roku.