OpenHeritage – pierwsze spotkanie

W dniach 24-26 czerwca 2018 w Budapeszcie odbyło się pierwsze spotkanie konsorcjum realizującego projekt OpenHeritage. Gospodarzami spotkania byli Metropolitan Research Institute z Budapesztu (lider projektu) oraz Central European University (partner projektu), wciąż jeszcze obecny w Budapeszcie. Była to okazja do poznania ok. 40 przedstawicieli partnerów projektu z 11 krajów, w tym Uniwersytetu w Gent, Uniwersytetu Humboldta z Berlina, Uniwersytetu Roma 3 oraz Uniwersytetu Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli z Rzymu, Uniwersytetu oraz fundacji Tyne & Wear Building Preservation Trust z Newcastle, Eurodite z Holandii, Stiftung trias z Berlina, Eutropian z Wiednia, Urzędu Miasta Lizbony, Platoniq z Barcelony Centrum Historii Miast ze Lwowa oraz europejskiego sekretariatu Local Governments Sustainability ICLEI.

Pierwsze spotkanie w siedzibie Central European University

Podczas trzech wypełnionych po brzegi dni mieliśmy okazję dyskutować, słuchać, zwiedzać i planować prace na kolejne 4 lata. Odbyły się prezentacje dotyczące metod badawczych i wdrożeniowych w projekcie, miejsc lokalizacji Labów, uwarunkowań prawnych i organizacyjnych. Podczas warsztatów dyskutowaliśmy nad znaczeniem i rolą dziedzictwa, sposobem jego postrzegania i współczesną interpretacją. Zaplanowaliśmy działania na najbliższe miesiące, związane z badaniami nad obecnymi narzędziami ochrony, wykorzystania i promocji dziedzictwa architektonicznego i przestrzennego. Podczas otwartego dla publiczności spotkania odbyła się dyskusja panelowa na możliwością obudzenia uśpionego, zapomnianego dziedzictwa.


Fragment jednej z prezentacji

Mieliśmy okazję odbyć dwie ważne wizyty. Jedna z nich miała miejsce w Pomazie, lokalizacji jednego z eksperymentalnych Labów projektu. Pomaz znajduje się w obszarze metropolitalnym Budapesztu i ma bogatą, ale mało znaną przeszłość związaną z samym miasteczkiem oraz farmą o średniowiecznych korzeniach, dawnym miejscu upraw, hodowli, ale także kultu religijnego i produkcji szkła.