Stacja Włochy

Warsztaty eksperckie dotyczące zagospodarowania rejonu Dworca PKP Warszawa Włochy zorganizowane przez Oddział Warszawski SARP na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawy realizował zespół ekspercki w składzie:

  • Katarzyna Łowicka
  • Ewelina Maciak
  • Dorota Sawicka
  • Paweł Jaworski
  • Mikołaj Kołacz
  • Zygmunt Użdalewicz

Ważną rolę w zainicjowaniu procesu realizacji warsztatów odegrało Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy podejmujące liczne inicjatywy zmierzające do trwałego przekształcenia zdegradowanej przestrzeni najbliższego otoczenia dworca.

Warsztaty stanowią uszczegółowienie działań podjętych przez Oddział Warszawskie Stowarzyszenia Architektów Polskich w ramach programu “Warszawskie Centra Lokalne”.

Publikacja “STACJA WŁOCHY centrum lokalne miasta ogrodu Włochy” podsumowująca ten projekt ukazała się we wrześniu 2017 roku i jest dostępna w biurze OW SARP przy ul. Foksal 2 w Warszawie.

pobierz publikację >>>